2022. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Skatuves runas konkurss Smiltenes novadā

Katru gadu februārī Smiltenes novadā notiek skatuves runas konkurss 1.-12.klašu skolēniem, kuru organizē Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību izglītības pārvaldēm un izglītības iestādēm.
Konkursa mērķis šajā gadā ir sekmēt bērnu un jauniešu lietpratību kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā un līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē, iesaistoties Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā un pilnveidē.
Viens no konkursa uzdevumiem ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku. Tāpēc skatuves runas konkursa darbu izvēle tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu.
Skatuves runas konkursam skolēni gatavojas īpaši- pārdomā, kura autora dzejas vai prozas darbu izvēlēties, kā veidot vizuālo tēlu, kā ieinteresēt klausītājus. Tekstu izvēlē bieži vien noder kā vecāku, tā arī skolotāju padoms.
13.februārī Smiltenes novada skatuves runas konkursa dalībnieki žūrijas vērtējumam sagatavojuši dažādu autoru dzejas un prozas darbus. Jaunāko klašu skolēni visvairāk izvēlējušies V.Plūdoņa, J.Osmaņa, M.Cielēnas, J.Baltvilka tekstus, bet vecāko klašu skolēni iecienījuši I.Ziedoņa, M.Svīķes, V.Belševicas un O.Vācieša darbus.
Lai uzstāšanās būtu veiksmīga, skolēniem nepieciešams ne tikai labi zināt runāto tekstu, bet arī prast uzburt spilgtas priekšstatu gleznas, pārvaldīt balss intonācijas, pārliecināt klausītājus. Īpaši pārliecinoši tas izdevās E.Butkai, A.Bluķei, K.Vilkastam, S.Lapiņai, T.D.Kukurītei, K.Lapiņam, E.Sproģei, G.Dankbāram (visi no Smiltenes vidusskolas), A.Petrovam (Blomes pamatskola) , viņi pārstāvēs Smiltenes novadu Vidzemes reģiona skatuves runas konkursā 7.martā Gulbenē. Lai veicas!

Sarmīte Rīdere,
latviešu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja