2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

“Skan skolas zvani, Smiltene skani!”

Turpat 100 Smiltenes vidusskolas skolēniem 2.septembris bija pirmā skolas diena. Taču tikpat saviļņojošs un mazliet satraucošs tas bija arī desmito klašu skolēniem, kuri šogad sāka mācības Smiltenes vidusskolā. Laimīgi par atkalredzēšanos pēc vasaras brīvlaika, skolas gaiteņos un Smiltenes ielās čaloja jaunieši. Ar labsirdīgu smaidu savējos uzlūkoja skolotāji, ikvienam jaunajā mācību gadā vēlot veiksmi, izturību, labus panākumus, daudz, daudz prieka un mīlestības.

Pirmais skolas rīts iesākās ar sirsnīgu pasākumu pirmo  un divpadsmito klašu skolēniem, kuriem šis mācību gads ir īpaši īpašs. Vieniem tāpēc, ka pirmais, otriem tādēļ, ka pēdējais Smiltenes vidusskolā. Saņēmusi direktores dāvināto veiksmes podziņu, maza pirmklasnieka rociņa iezvanīja pirmo skolas zvanu un tad, cieši jo cieši piekļāvusies lielākā skolasbiedra plaukstai, ienira skolasbiedru lielajā, priecīgi čalojošajā saimē, lai dotos Zinību dienas gājienā uz savu pirmo skolu. Cauri mūsu visu mīļajai Smiltenei, pavadot smilteniešu mīlestības pilnajiem skatieniem, ceļā, kurā savus nospiedumus un atmiņas atstājuši daudzu skolēnu vecmāmiņu, vectētiņu, tētu, mammu un citu mīļo cilvēku soļi.
Divpadsmito klašu skolēni un pirmo klašu audzinātājas dalījās savās pirmās skolas dienas atmiņās un fotogrāfijās. Kā lielā un kuplā ģimenē, kuras spēks slēpjas patiesā vienotībā, mīlestībā un gādīgās rūpēs vienam par otru. Draisku priekšnesumu pirmo klašu skolēniem bija sagatavojuši arī ceturto klašu skolēni. Kaut arī Pepijai Garzeķei neizdevās iekļauties skolas dzīvē un apgūt labas manieres, viņa bija ieradusies apsveikt tos laimīgos, kuriem priekšā būs gan rudens, gan Ziemassvētku, gan Lieldienu un vasaras brīvlaiks…
Smiltenes vidusskolā ir vairākas sportiskas klases un par to, ka kopā sportot ir skaisti un jautri, pēc 4.b klases priekšnesuma tagad nešaubās arī pirmklasnieki. Uzklausot skolas jaunā prezidenta Kārļa Rozīša stāstu, viņi tagad zina: ja nepadosies un neatlaidīgi ies pretī savam mērķim, tad piepildīsies arī vislielākie sapņi. Kārlim tāds bija – kļūt par Smiltenes vidusskolas prezidentu. Šīs vasaras sākumā viņu par to ievēlēja!

Skolēnu un novada labākai nākotnei…

Smiltenes novada lielākā bagātība vienmēr bijuši tā cilvēki. Pateicoties viņiem, tas kļuvis par vienu no augošākajiem novadiem Latvijā.
“Labrīt, mīļie pirmīši, divpadsmitie, vecāki un skolas darbinieki,”  klātesošos uzrunāja Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš. “Manā mūžā ir bijuši daudzi pirmie septembri, un tie vienmēr atnākuši ar patīkamu satraukumu sirdī. Šī diena allaž bijusi un būs īpaša visiem, kuri saistīti ar skolu. Arī es esmu Smiltenes vidusskolas absolvents. Šo skolu beidzis mans tēvs, to absolvējuši arī mani bērni un tagad šeit mācās mazbērni. Smiltenes vidusskolai ir nākotne! Tas, ko izdarījām pirms dažiem gadiem, izveidojot Smiltenē vienu lielu skolu, ir atmaksājies. Šobrīd skolai ir ļoti labi panākumi mācību darbā, tā pilda visus tehniskos un Eiropas projektu nosacījumus. Tiek būvēta dienesta viesnīca, sākts darbs pie skolas jaunās ēkas būvniecības…. Tas viss ir tikai un vienīgi jums, jūsu labākai nākotnei! Līdz ar to arī novada nākotnei, mūsu valsts nākotnei! Un ir jāsaprot šā mirkļa grūtības… Kad mācījos astotajā klasē, sāka būvēt skolas trīs stāvu korpusu Dakteru ielā. Kad beidzu 11.klasi, tas joprojām vēl nebija pabeigts…. Šobrīd līdz jaunajām un skaistajām pārmaiņām tik ilgi nebūs jāgaida.
Skolēniem, skolotājiem un vecākiem jaunajā mācību gadā novēlu sadarboties. Bērnu labā.  Jā, viņi šodien ir savādāki, nekā tie jaunieši, kuri mācījās skolā pirms divdesmit, trīsdesmit gadiem un agrāk. Bet ar to ir jārēķinās, jo bērni ir mūsu nākotne.
Veiksmīgu visiem jauno mācību gadu!”

Liels enerģijas lādiņš Smiltenei

“Mēs esam liela saime, liels enerģijas lādiņš Smiltenei,” skolēnus, viņu vecākus un skolas darbiniekus uzrunāja direktore Ilze Vergina. “Lai mazie solīši, kas šodien atnāca uz lielo skolu, un arī lielie, daudz noteiktākie soļi, veido lielos ceļus, kas tālāk vīsies visā Latvijā! Lai mēs katru gadu aizvien pārliecinošāk varam teikt: “Latvija ir vieta, kur var dzīvot un kur viss izdodas! Lai Smiltenei izdodas skaisti sagaidīt savu simtgadi, lai ikvienam šajā mācību gadā veselība, izturība, mīlestība un prieks par nākšanu uz skolu! Paldies ikvienam, kas sagatavoja skolu jaunajam darba cēlienam! Lai jums visiem ir tik daudz prieka un skaistuma kā šajos ziedos! Lai mums visiem kopā izdodas sasniegt to, ko mēs varam!”
“Pirms 26 gadiem, ar ziediem rokās un ar drošo tēta un mammas atbalstu uzsāku pirmās skolas gaitas Smiltenes vidusskolā. Dzīvē tā sanācis, ka šī skola kļuvusi par manu mīļāko darba vietu,” atzina 1.a klases audzinātāja Sintija Grišjāne. Pats skaistākais, ka līdzīgu stāstu šajā skolā ir daudz. Un tos noteikti vēl stāstīsim, jo tie iedvesmo, rosina kļūt atvērtiem jaunai pieredzei, mīlošiem, mērķtiecīgiem un darbīgiem. Būt sava novada, skolas un dzimtās pilsētas patriotiem.
Vērojot priecīgās bērnu, jauniešu un skolotāju sejas, nav šaubu – vasaras saulītes sasildīti, viņi visi ir gatavi doties jaunu zināšanu krāšanas piedzīvojumā, ko sauc par skolu! Bet, ja kādā brīdī kaut kas ne tā, 1.c klases audzinātāja Regīna Zariņa iesaka atcerēties viedā Karlsona vārdus: “Mieru, tikai mieru!”
Lai justos pavisam droši, katram skolēnam bija sarūpēts īpašs sveiciens – noderīgs satiksmes drošības elements. Kā teica mazā Pepija: “ Lai mēs visi būtu labi redzami un nepalaistu garām to, cik ātri izaugam!”
Svētku izskaņā skolas logos skanēja zvaniņu mūzika… Ja dzirdat kādu pusaudzi vai bērnu vai jaunieti dungojam: “Smiltenē pat bērzi dzied, trīs ceļi satek vienuviet, kopā, līdz pat saule riet, mēs neapgursim iet un iet. Saucu es skaļi: dvēsele skani, atbalss caur mani, saucu es skaļi: Smiltene skani, atbalss caur mani, skan skolas zvani,” tad ziniet – viņš ir mūsējais! Šie vārdi ir no skolēnu pašu sarakstītās Smiltenes vidusskolas himnas.
Lai mūsu skolēniem vēl daudzus gadus blakus ir draugi, kas iepazīti Smiltenes vidusskolā, pirmajā skolas dienā! Dzirdot kādu mīļu balsi sakot –  nepadodies, prieks vienmēr – agri vai vēlu atgriežas!

 

Teksts: Baiba Vahere, foto: Elīna Kubuliņa – Vilne, Inga Zaļkalne