2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Sertifikāts par piedalīšanos globālā skolu tīklā ENO!

Smiltenes vidusskola nesen saņēmusi sertifikātu par aktīvu piedalīšanos ENO – globālā skolu tīklā ilgtspējīgai attīstībai! 7.klašu skolēni papildinājuši zināšanas bioloģijā, attālināto mācību laikā tikuši pie iespējas darboties praktiski, labāk izpratuši globālo sasilšanu un ar to saistītās klimatiskās pārmaiņas. Paldies bioloģijas skolotājai Ingai Zariņai, kura skolēnus iesaistīja, motivēja un atbalstīja ENO Laika nedēļas aktivitātēs!

 “Bioloģija nav iedomājama bez praktiskas darbošanās,” atzīst skolotāja Inga Zariņa. “Ligitas Ridūzes, ENO programmas koordinatores Latvijā, uzaicinājums piedalīties Laika nedēļā ienesa attālināto mācību ikdienā jaunas krāsas!

 ENO programmā piedalās skolēni no vairāk nekā 100 valstīm. Programmas aktivitātes, kas atbalsta uz mācībām virzītu darbību, lieliski sasaucas ar tiem mērķiem, uz kuriem tiecas kompetencēs balstīta izglītība.”

 7.klašu klašu skolēni no 1. līdz 7. februārim noteiktā laikā (no plkst. 11. līdz 12.00) vēroja laikapstākļus, fiksēja gaisa temperatūru, mērīja sniega segas biezumu, noteica nokrišņu daudzumu, gaisa mitrumu, vēja virzienu un ātrumu, barometrisko spiedienu, mākoņu tipu un aizsegu.

 Pētījumiem tika pievienoti arī radoši vizuālie materiāli. “Šādi novērojami paver iespēju salīdzināt temperatūras izmaiņas gan pēdējo piecu gadu laikā, gan ilgākā laika periodā. Līdz ar to vieglāk runāt par klimata izmaiņām konkrētajā reģionā un diskutēt par to, kā tās varam ietekmēt,” informē skolotāja Inga Zariņa. “Projekta „ENO WEATHER WEEK” galvenais mērķis ir rosināt skolēnus būt atbildīgiem, jo mūsu planētas turpmākais liktenis lielā mērā atkarīgs no ikviena cilvēka ikdienas rīcības.” Skolotājai jau ir idejas, kā skolēnus iesaistīt nākamajā ENO programmas aktivitātē – Ūdens dienā.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no personiskā arhīva