2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Septembris Palsmanes pamatskolā

Saposta jaunajam darba cēlienam, skola  sagaidīja savus 143 skolēnus, tai skaitā 13 pirmklasniekus. Svinīgajā Zinību dienas pasākumā skolas direktore D. Pērle sveica skolēnus, vecākus un skolotājus jaunajā mācību gadā ar vēlējumu, lai jaunais mācību gads ir radošu ideju un darbošanās  pilns. Apsveikumus un laba vēlējumus skolas saimei  vēlēja arī   novada domes priekšsēdētājs G. Kukainis. Uz Zinību dienas pasākumu bija ieradušies arī ļoti nedzirdētas skolas, Dārzeņu skolas, pārstāvji, kuru tēlos bija iejutušās mūzikas skolotāja D. Purvlīce ar kolēģi B. Kovalu. Tā sagādājot īpašu  pārsteigumu, jautrību un uzmundrinājumu  klātesošajiem.

Prieks, ka skolas pedagogu kolektīvam pievienojušies jauni skolotāji, skolas absolvente – sociālais pedagogs Ilze Mize un    latviešu valodas skolotāja  Vija Marija Būda.

Tie , kas atnāk strādāt uz Palsmanes pamatskolu , tie paliek un iesakņojas. Šogad sveicām savus skolotājus, kuru darba mūžs sniedzas jau gadu desmitos. 45 darba gadus skolotājas darbam atdevusi skolotāja Aida Vilka , 40 – Ilze Pikse, 20 – Daiga Meinerte.

 

Skolotāja I. Pētersone