2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Savstarpējās mācīšanās iespēja

Šis gads Smiltenes vidusskolas pirmsskolai iesākās ar viesu uzņemšanu 5. janvārī. Toreiz Cēsu Pastariņa sākumskolas pirmsskolas skolotājas pa ļoti slidenajiem ceļiem bija drosmīgi atkļuvušas līdz Smiltenei. Mēs iepazīstinājām ar savu pirmsskolu, dalījāmies pieredzē un sarunās pagāja vairākas stundas. Norunājām, ka skolēnu pavasara brīvlaikā dosimies uz Cēsīm.

15. martā tā arī izdarījām. Liels paldies mūsu bērnu vecākiem, kuri izprata situāciju, kā arī atsaucīgajām sākumskolas skolotājām Anitai Žeļezkinai un Sanitai Ceriņai par vēlmi šo dienu pavadīt kopā ar dārziņa bērniem!

Savos iespaidos dalās skolotāja Marta: “Ierodoties Cēsu Pastariņa sākumskolas pirmsskolā, jutāmies ļoti gaidītas. Attieksme, ar kādu mūs uzņēma, bija ļoti viesmīlīga. Vērojot mācību procesu trīs līdz četru gadu vecumposmā, varēja redzēt, ka uzsvars tiek vērsts uz bērnu pašvadītu mācīšanos. Bērni šajā mēnesī iepazīst dažādas profesijas, ir izveidoti vairāki mācību centriņi, kuros ir dažādi priekšmeti, kas saistās ar noteiktām profesijām. Apvienojot valodu un matemātikas jomas, šajā dienā tika apskatītas dažādas matemātiskās figūras, kā arī vairākas profesijas. Mācību procesā tiek iekļauti valodu prasmes veicināšanas uzdevumi. Varēja novērot, ka skolotājām ir prasme iesaistīt  procesā visus grupiņas bērnus, kā arī to, ka bērni ar prieku ir gatavi apgūt jaunas prasmes.”

Sešgadnieku skolotājas Gunta un Zaiga vēroja divās darba grupiņās dalīto nodarbību sagatavošanas grupā.  Ieejot grupas telpā,  piedomāts par apgūstamo marta mēneša tēmu. Vērojama bērnu pašvadīta mācīšanās,  sagatavošanās nodarbībām. Nodarbības tēma un sasniedzamais rezultāts – Lieldienu dekora – olas  gatavošana, kas sasaistīta ar lasītprasmes apgūšanu un pirkstu sīkās muskulatūras attīstīšanu.

Skolotāju Ievu ļoti uzrunāja grupu vides iekārtojums. Grupā nebija rotaļlietas, bet jēgpilni iekārtoti centri, kur bērniem mācīties.

Grupas “Mārītes” skolotāja Dace: “Man ļoti patika mierīgā atmosfēra, kas bija jūtama grupiņā gan no bērniem, gan skolotājām. Patika skolotāju atsaucība un laipnība, varēja izrunāt dažādus jautājumus par mācību procesu.”  Šīs pašas grupas skolotāja Santa ievēroja, ka bērni bija pacietīgi un gaidīja savu kārtu: “Noteikti sev paņemšu kā labu ideju sadalījumu apakšgrupās un lai darbiņu labāk veiktu – ieviesīšu nepieciešamo lietu kartītes”.

Gan skolotāja Ilze, gan pārējās mūsu skolotājas visas kā viena uzsvēra Cēsu iestādē valdošo mierīgo un atbalstošo atmosfēru – skolotāju klusinātais balss tembrs, bērnu nesteidzīgā darbošanās, labvēlīgās savstarpējās attiecības, patstāvīgs,  radošs darba process.

Lai gūtu pieredzi, ņemot vērā bērnu vecumu grupā, “Pūcīšu” grupas audzinātājas Iveta un Anžela devās vērot nodarbību “Rūķīšu” grupā.   Viena no šīs grupas audzinātājām ir Montessori pedagoģijas speciāliste un to varēja lieliski novērot arī grupas iekārtojumā un nodarbībās. Skolotājas secināja, ka diezgan daudz no redzētā arī pašas izmanto ikdienas darbā. Taču tika gūts arī priekšstats un idejas, kā ikdienas darbā labāk attīstīt bērnu patstāvību un pašapkalpošanās prasmes. “Kopumā šī pieredzes apmaiņas brauciena laikā tika gūtas ļoti pozitīvas emocijas. Vēlētos pateikt paldies gan mūsu vadībai, gan Cēsu direktorei, metodiķei un kolēģiem par rasto iespēju šādam braucienam”, piemetina Iveta un Anžela.

Ar šo braucienu mūsu pirmsskolas sadarbība ar Cēsu Pastariņa sākumskolas pirmsskolu nebeigsies. Vienojāmies rudenī tikties pie mums un analizēt mūsu rādītās nodarbības.

Informāciju sagatavoja Vita Leite