2023. gada 23. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Rūpējoties par vidi, kurā dzīvojam

Kā rodas klimata pārmaiņas un kas ir siltumnīcas efekts? Kādi ir galvenie SEG gāzes (Siltumnīcas efekta gāzes) avoti un ko ikviens no mums, mainot savus ikdienas ieradumus un netērējot milzīgus resursus, var darīt, lai saudzētu atmosfēru un mazinātu klimatam kaitīgo gāzu emisiju? – to ceturtdien, februārī, tiekoties ar Smiltenes vidusskolas septīto un astoto klašu skolēniem, pārrunāja SIA “Ekodoma” pārstāve Anda Jēkabsone.

Skolēniem lekcijas laikā tika doti arī uzdevumi, kas katram ļāva labāk apzināties savus videi nedraudzīgos ieradumus un noskaidrot, kā tos mainot, var samazināt globālās sasilšanas iespējamās sekas. 1.martā līdzīgas izglītojošās lekcijas notiks vēl divās Smiltenes novada izglītības iestādēs – Palsmanes un Grundzāles pamatskolās.

Smiltenes novadā iecerētās aktivitātes

Minētās lekcijas ir viena no starptautiskā projekta “LIFE ADAPTE” LIFE 16 CCA/ES/000049 “Kopēja metodika ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plānu attīstībai Eiropas pašvaldībās” aktivitātēm Smiltenes novadā. Minētajā projektā iesaistījušās Portugāles, Spānijas un Latvijas pašvaldības.

“Projekta mērķis – vietējā līmenī veicināt klimata politikas un tiesību aktu uzlabošanu Eiropas Savienībā, izstrādājot, izmēģinot un demonstrējot klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijas un rīcības plānus, kā arī izveidojot pilotprojektus klimata pārmaiņu pielāgošanai vai samazināšanai,” informē Smiltenes novada domes Attīstīšanas un plānošanas nodaļas vadītāja Ieva Dille. “Katra projektā iesaistītā pašvaldība īstenos savu pilotprojektu, lai sakārtotu un pilnveidotu dažādus infrastruktūras objektus, kas veicinās pielāgošanos klimata pārmaiņām. Smiltenē paredzēts Vidusezera tīrīšana un padziļināšana.”