2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Radoša pieredzes apmaiņa Saldus un Smiltenes skolotājiem

Pagājušās nedēļas nogalē Smiltenes vidusskolā viesojās skolotāji no Saldus novada skolām. Pedagogi piedalījās diskusijā par projekta “Skola 2030” ieviešanu. Smiltenes vidusskolas skolotāji stāstīja par jaunā mācību satura ieviešanu mācību stundās un to, kā mainījusies izglītojošu pasākumu organizēšana ārpus mācību stundām, kā arī – dalījās pieredzē par sadarbību ar citu novada skolu skolēniem un skolotājiem.

Smiltenes novada angļu valodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, skolotāja Gundega Upeniece ciemiņiem pastāstīja, kādas izmaiņas mācību saturā skolēnus rosina pakāpeniski apgūt būtiskākās, 21.gs. nepieciešamās prasmes. Kā svarīgāko uzsverot komunikāciju prasmi, kas sevī ietver ne vien spēju brīvi komunicēt, pārliecinoši prezentēt apgūtās zināšanas, bet arī toleranci pret viedokļu dažādību, prasmi konstruktīvi argumentēt viedokli, uzklausīt citu teikto un iesaistīties diskusijās. Skolotāja ciemiņiem deva iespēju praktiski izmēģināt jauno mācību metodiku “Sokrāta krēsls”, kas viņu iedvesmojusi pieredzes apmaiņas braucienā Itālijā.
Smiltenes novada ģeogrāfijas metodiskās apvienības vadītāja, skolotāja Ingūna Rulle un Smiltenes vidusskolas svešvalodu metodiskās apvienības komisijas vadītāja, skolotāja Elita Tilčika ciemiņus iesaistīja sadarbības stundā ģeogrāfijā un krievu valodā. Temats: Latvijas aizsargājamās dabas teritorijas. Skolotāji pārrunāja, kā dažādās skolās nodrošina starpdisciplināro pedagoģisko pieeju un, kā risina būtiskākās, ar mācību darbu saistītās problēmas.
“Ikdienā vairāk redzēts un lasīts, kas notiek Kurzemes skolās. Tāpēc šoreiz vēlējāmies apskatīties, kā jaunās mācību metodes ievieš citās mācību iestādēs,” stāsta Druvas vidusskolas skolotāja Liāra Beļkeviča. “Tiesa, pirms maršruta izvēles papētījām centralizēto eksāmenu rezultātus, jo vienmēr jau gribas tikties ar labākajiem. Bijām dzirdējuši daudz labu vārdu par Smiltenes vidusskolu kā projekta “Skola 2030” pilotskolu. Atzinīgi par šo skolu izteicās arī kolēģi, kuri jau bija viesojušies Smiltenē.
Vēlējāmies uzklausīt Smiltenes vidusskolas skolotāju pieredzi par skolu apvienošanu, kas visur ir sāpīgs temats. Gribējām dzirdēt smilteniešu pārdomas par būtiskākajiem ieguvumiem un zaudējumiem trīs gadus pēc skolu apvienošanas.
Kā labu “špikerīti” savās stundās izmantosim angļu valodas skolotājas Gundegas Upenieces pieredzi. Ļoti uzrunāja viņas metodiskie ieteikumi, vispārīgās pedagoģijas un cilvēciskās atziņas. No sirds priecājāmies par skolotājas optimismu. Neraugoties, ka ir mācību gada beigas…
Lai cik daudzsološi izskatās celtniecības darbi, tie tomēr ir traucējoši… Taču, skatoties, kā ar to visu tiek galā Smiltenes vidusskolā, nemaz neradās iespaids, ka būvniecība kādam traucētu labi un radoši strādāt! Paldies par silto uzņemšanu!”

Teksts: Baiba Vahere

Foto: no Smiltenes vidusskolas arhīva