2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Putras vārīšana  Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”

Foto no PII “Pīlādzītis”  arhīva

Oktobra mēneša pēdējā nedēļa PII “Pīlādzītis” tika atzīmēta kā Putras nedēļa. Putras nedēļas svinēšana, galvenokārt, norisinājās mūzikas nodarbību ietvaros. Pamatojoties uz galveno mēneša tēmu Rudens raža uz mana galda, šajā nedēļā īpašu uzmanību veltījām tieši graudaugiem, jeb labībai. Kopīgi ar bērniem secinājām to, ka vārds labība pats par sevi pasaka priekšā, ka tā ir laba, veselīga un vērtīga. Ne jau velti graudaugu produkti atrodas uztura piramīdas pašā pamatā.

Nodarbību laikā, bērni skandēja dažādus skaitāmpantus par graudiem ar skanošajiem žestiem, mūzikas instrumentiem, kā arī maziem akmentiņiem. Pēc tam bērniem bija iespēja graudus apskatīt, aptaustīt, pagaršot un samalt, izmantojot lielu piestu. Kad šis darbiņš bija paveikts, jāķeras klāt putras vārīšanai. Putru var vārīt dažādi: gan plaukstā – skaitāmpantu skandējot, gan bļodiņā – ar koka karoti saputrojot, gan ar pieciem miltiem katliņā – to izdancojot. Izrādās arī putras var būt dažādas – auzu pārslu, griķu, rīsu, mannā un… arī pelnu putra. To visu bērni kopīgi ar mūzikas skolotājām izdziedāja, izdejoja. Dažu mūzikas nodarbību noslēgumā tika vārīta un garšota arī īstā – mannā putra.

 

Zane Roslova, Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” mūzikas skolotāja