2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Publiskās runas konkurss krievu valodā

Smiltenes novadā mācās daudz radošu un sadarbībai atvērtu jauniešu! To apliecina arī 6.decembrī Smiltenes tehnikumā notikušais Smiltenes novada publiskās runas konkurss krievu valodā vidusskolas vecuma jauniešiem. Radošās sacensības, kurās dzeja mijās ar mūziku, dziesmām, deju un miniatūriem uzvedumiem, organizēja Smiltenes vidusskolas krievu valodas skolotāja Ārija Veitmane. Viņas ieceres īstenot palīdzēja krievu valodas skolotājas Gaļina Skobeļeva, Elita Tilčika un Ilma Laganovska, kā arī tehnikuma interešu izglītības skolotāja Anita Bērziņa.

“Konkursā piedalījās Smiltenes vidusskolas desmito, vienpadsmito, divpadsmito klašu skolēni un Smiltenes tehnikuma pirmo trīs kursu audzēkņi,” informē skolotāja Ārija Veitmane.  “Kopskaitā – 17 skolēni, kuri žūrijai un skatītājiem prezentēja dziesmas, dzejoļa vai prozas radošo pieteikumu un izteiksmīgu izvēlēto daiļdarbu satura izklāstu krievu valodā.
Vērtēta tika vārdu pareizruna un intonācija, pareizs valodas formu lietojumu, prasme uzstāties un ieinteresēt klausītājus.”
Jaunieši radošajās sacensībās varēja piedalīties individuāli vai kopā ar vēl vienu vai diviem skolasbiedriem,” informē skolotāja Ārija Veitmane.

Konkursa rezultāti

10.klašu/1.kursu grupā:

1.vieta:
Jānim Kubuliņam un Madarai Straupei (Smiltenes vidusskolas 10.b klase);

2.vieta:
Evita Rācenei un Laurai Veitmanei (Smiltenes tehnikuma 1.viesnīcu pakalpojumu kurss);

Atzinība:
Patrīcijai Vētrai (Smiltenes vidusskolas 10.klase).

11.klašu/2. kursu grupā:

1.vieta:
Dinijai Gabranovai (Smitenes tehnikuma 2.A veterinārmedicīnas kurss);

2.vieta:
Katrīnei Platonovai (Smiltenes tehnikuma 2.Aveterinārmedicīnas kurss);

3.vieta:
Artūram Hļebņikovam (Smiltenes vidusskolas 11.b.klase).

Atzinības:
Anastastijai Marozovai (Smiltenes tehnikuma 2.A veterinārmedicīnas kurss);
Aleksandrai Jakušenokai (2.B veterinārmedicīnas kurss);
Laurai Vabulei (2. B veterinārmedicīnas kurss);
Elzai Bekmanei (Smiltenes vidusskolas 11.a klase).

  1. klašu/3.kursu grupā:

1.vieta:
Katei Alīsijai Apsei un Gabrielam Zavadskiim (Smiltenes vidusskolas 12. a klase);

2.vieta:
Samantai Zolmanei (Smiltenes tehnikums, 3.viesnīcu pakalpojumu kurss);

3.vieta:
Laurai Lukašenkovai (Smiltenes tehnikums, 3.viesnīcu pakalpojumu kurss).

Atzinība:
Renāram Jefimovam (Smiltenes tehnikuma 3.būvniecības kurss) un Nikam Kristiānam Sekalim (Smiltenes tehnikuma 3.viesnīcu pakalpojumu kurss).

Konkursa dalībnieku priekšnesumus vērtēja: Smiltenes tehnikuma interešu izglītības skolotāja Anita Bērziņa, Smiltenes vidusskolas un Variņu pamatskolas krievu valodas skolotāja Ilona  Būda un Smiltenes vidusskolas latviešu valodas skolotāja Sarmīte Rīdere.

Liels izaicinājums vienā no latviskākajiem novadiem

“Smiltenes novads ir ļoti latvisks. Jauniešiem tajā ar krievu valodu nemaz tik viegli neiet,” atzīst skolotāja Ārija Veitmane. “Tāpēc tajos gados, kad nav krievu valodas olimpiādes, vienmēr cenšos izdomāt kādu citu līdzīga rakstura pasākumu, kas jauniešiem paver iespēju novērtēt pašiem savas zināšanas, parādīt sasniegto citiem un redzēt, kā veicas pārējiem. Savstarpēji iepazīties un varbūt izvirzīt jaunas virsotnes, ko sasniegt nākotnē.
Šogad novada olimpiādes nebūs. Tādēļ vidusskolēniem bija publiskās runas konkurss, bet pamatskolēniem – konkurss “Mācies rakstīt tīri, glīti un kārtīgi!” Aprīlī plānojam radošu krievu valodas pasākumu 8.klašu audzēkņiem.
Visi publiskās runas konkursa dalībnieki bija ļoti centušies un priekšnesumu sagatavošanā ieguldījuši lielu darbu!
Gandarījumu par paveikto izjuta gan skolēni, gan skolotāji. Smiltenes tehnikuma direktora vietniece izglītības darbā Ingrīda Paegle un pasākuma organizatore – Smiltenes vidusskolas krievu valodas skolotāja Ārija Veitmane atzina, ka radošais, emocionāli piesātinātais pasākums bijusi skaista ieiešana pirmssvētku noskaņās.
Līdzjutēju sirsnīgie aplausi nepārprotami liecināja, ka priekšnesumi ir uzrunājuši sirdi un piepildījuši to ar klusu prieku un atziņu, ka pasaule ir tik skaista un brīnišķīga, cik paši spējam to piepildīt ar saviem radošajiem meklējumiem un mīlestību, radošais, emocionāli piesātinātais pasākums bijis kā skaista ieiešana pirmssvētku noskaņās.

Paldies Smiltenes tehnikumam par jauko uzņemšanu, skaistajām telpām, zāli un mūzikas atskaņošanu!

Baiba Vahere