2022. gada 12. aug.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Projektu nedēļa Variņu pamatskolā

Katrs skolas skolēns iesaistījās kādā viņam interesējoša projekta izstrādē. Projektu galvenā tēma bija „Es- vide. Mana līdzatbildība”, kurā tika doti deviņi apakštemati: Atkritumi. Enerģija. Ūdens.Transports. Veselīgs dzīvesveids. Ēdam atbildīgi! Klimata pārmaiņas. Meži. Saudzējam dabu!

Sākumskolas skolēni vairāk strādāja pie tēmas ” Atkritumi”.  Viņi uzzināja, kā jāšķiro atkritumi, ko drīkst mest šķiroto atkritumu konteineros un ko nedrīkst.

5.-9. klases izglītojamie katrs pats izvēlējās savu tēmu, lai uzzinātu vairāk par sev interesējošiem jautājumiem. Projekta laikā skolēni veica aptauju, kurā ieguva noderīgu informāciju par sava pagasta iedzīvotājiem. Noslēgumā katrs skolēns ar labām zināšanām veiksmīgi prezentēja savu darbu.

Ilva Medne, skolotāja