2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Projekta “Zaļās skolas ēdināšana” aktivitātes

Jau no 2023.gada oktobra sākuma turpinās projekta “Green and healthy public catering solution for municipal schools and kindergartens in rural areas” (latviski – Zaļš un veselīgs sabiedriskās ēdināšanas risinājums pašvaldību skolām un bērnudārziem lauku teritorijās) aktivitāšu īstenošana.  

2024.gada 25. un 26. janvārī Smiltenes un Tukuma novadu pašvaldību pārstāvji – projektu vadītāji, iepirkuma speciālisti, izglītības iestāžu vadītāji, piedalījās mācību vizītē Dienvidigaunijā.

Pirmajā dienā tika apmeklētas Setomaa un Võru pašvaldību skolas un pirmsskolas izglītības iestādes, un gūts ieskats bioloģiskās pārtikas izmantošanas ēdienu pagatavošanā ieviešanā, izaicinājumos, problēmās un risinājumos. Dienas noslēgumā pašvaldību pārstāvji  Võrumaa Attīstības centrā tikās ar Igaunijas puses speciālistiem un piedalījās diskusijā par bioloģisko produktu ieviešanu skolu un pirmsskolu izglītības iestāžu ēdināšanā – par izaicinājumiem un iespējām, par iepirkumu procedūru veikšanu utml. Savukārt, otrajā dienā pašvaldību pārstāvji apmeklēja Tartu izglītības iestādes, lai iepazītos ar Tartu izglītības iestāžu ēdināšanas procesu un veiksmīgu bioloģisko produktu ieviešanu ēdināšanā.

Februārī noslēdzies iepirkums par stratēģijas un rīcības plāna izstrādi veselīgas skolu ēdināšanas piedāvājuma nodrošināšanai Smiltenes un Tukuma novadu izglītības iestādēs projekta “Zaļās skolas ēdināšana” ietvaros. SIA “OnPlate” izstrādās stratēģiju un rīcības plānu “zaļākas” ēdināšanas ieviešanai pilotskolās, kuras Smiltenes novadā ir Palsmanes pamatskola, Grundzāles pamatskola un Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola.  

22.februārī notika gan Igaunijas, gan Latvijas puses stratēģijas izstrādātāju un projekta sadarbības partneru tikšanās Igaunijā, lai apspriestu stratēģijas izstrādes procesu un turpmākās projekta aktivitātes.

Projektā ir notikušas divas partneru tikšanās, kurās runāts par projekta izpildes un īstenošanas nosacījumiem, saskaņoti aktivitāšu laika grafiki, nosacījumi un citi ar projekta īstenošanu saistītie jautājumi. Izveidotas  un izplatītas anketas par ēdināšanas jautājumiem skolēniem un pirmsskolas bērnu vecākiem, kā arī izveidotas anketas pilotskolām par ēdināšanas procesa nodrošināšanu. Šobrīd anketēšana pilotskolās gan Smiltenes novadā, gan Tukuma novadā joprojām ir procesā, tāpēc augstāk minēto skolu skolēnus un pirmsskolas bērnu vecākus aicinām iesaistīties.

Atgādinām, ka projekta “Zaļās skolas ēdināšana” mērķis ir uzlabot ēdināšanas pakalpojumus skolās/bērnudārzos, īpašu uzmanību pievēršot plašākai bioloģisku un veselīgu produktu izmantošanai, kā arī  aktīvākai skolēnu iesaistei.

Informējam, ka projektu plānots īstenot līdz 2025.gada 30.septembrim. Projekta ietvaros tiks izstrādāta partneriem kopīga pārrobežu stratēģija un rīcības plāns, kurš orientēsies uz bioloģisko produktu plašāku izmantošanu ēdienreizēs,  un tiks īstenoti pilotpasākumi, iesaistot skolēnus, šefpavārus, skolu direktorus, bioloģiskos ražotājus utt., lai uzlabotu skolas ēdināšanas kvalitāti.

Attīstības nodaļa