2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Projekta noslēdzošā starptautiskā mobilitāte

Projekta noslēdzošā starptautiskā mobilitāte Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA 2) Maza mēroga partnerības projekta skolu sektora projektā “SCHOOLS ADAPTATE: Sharing good practices for sustainable development” Nr. 2022-1-LV01-KA210-SCH-000082297 (Skolu adaptēšanās. Dalīšanās ar labo praksi ilgtspējīgai attīstībai).

Projekta noslēdzošajā mobilitātē partnerskola  Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fe  no Portugāles pie sevis uzņēma partnerskolas – Smiltenes vidusskolu  un IES Rey Carlos III vidusskolu no Spānijas. No Smiltenes dalīties pieredzē, gūt jaunas zināšanas, iespaidus un idejas devās projekta koordinatore Aiga Sorokina, skolotāja Tatjana Vovere un 10. klases skolēni – Simona Sarkangalve, Arta Korobova, Marta Grūbe, Arnis Grūbe un Kārlis Gavars.

Portugāles mobilitāte bija veltīta Eiropas bioloģiskās daudzveidības aktualizēšanai, atkritumu pārstrādei un “otrās elpas” sniegšanai izlietotajiem materiāliem, no tiem veidojot mākslas objektus, kā arī IT jomas, kā vienas no STEAM elementiem, pilnveidošanai.

Projekta partneri tika viesmīlīgi  sagaidīti Alfândega da Fe municipalitātē. Latvijas un Spānijas skolēni dzīvoja ģimenēs pie Portugāles jauniešiem, nepastarpināti iepazīstot viņu kultūru, tradīcijas, dzīvesveidu un valodu.

Projekta mobilitātes sākumā dalībnieki prezentēja līdz šim paveikto projektā un pārrunāja turpmākās aktivitātes. Skolā projekta dalībnieki apguva Scratch programmēšanas valodu, veidojot savu videospēli.

Nākamajā dienā projekta partneri apmeklēja nelielu Aldeia Dos Vales ciematu, kur notika fotoorientēšanas, izmantojot QR kodus, tajās bija jautājumi un norādes par dažādiem ar vidi saistītajiem jautājumiem. Radošajās darbnīcās jaunieši no izlietotiem materiāliem radīja  metāla ziedus, gleznas un  rotaļlietas.

Projekta laikā dalībnieki apmeklēja ģeoparku Macedo de  Cavalerios, iepazīstot šī reģiona ģeoloģiju un bioloģisko daudzveidību. No vietējiem akmeņiem jaunieši radošajās darbnīcās veidoja klints fragmenta modeli, kā arī ar speciāliem taureņu ķeramajiem tīkliņiem ķēra tauriņus un noteica to piederību konkrētai sugai. Dalībnieki mācījās par tauriņu vietu un nozīmi ekosistēmā.

Tika apmeklēta pilsēta Branganča (Bragança), kur projekta dalībnieki iepazina ar ilgtspējīgo “viedo” ēku, kur atrodas ir pašvaldības administrācijas iestāde un kas ir energoresursu taupīšanas paraugs. Projekta dalībnieki diskutēja ar administrācijas pārstāvjiem par energoresursu taupīšanas nozīmi, tās iespējām un pieredzi katrā no projekta dalībvalstīm.

Visas trīs projekta mobilitātēs ir veiksmīgi noslēgušās, tās ir radījušas pamatu projekta mērķa sasniegšanai – veidot pieredzē balstītu, atbildīgu un saudzīgu attieksmi pret vidi, uzsverot tīra ūdens, augsnes, tīra gaisa, kā arī bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nozīmību un daloties pieredzē ar projekta partneriem.

Līdz novembrim noritēs darbs pie projekta produktu izveidošanas – stundu plāniem par ilgtspējīgas attīstības un vides saudzēšanas tēmām, kā arī digitālas spēles izveides.

Projekta koordinatore Aiga Sorokina