2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Projekta “Līdzdalības karuselis” aktivitātes Smiltenes vidusskolā

17.martā Smiltenes vidusskolas pašpārvalde uzņēma savus projekta partnerus, skolēnu pašpārvaldes dalībniekus no Gulbenes novada vidusskolas, Balvu Valsts ģimnāzijas, Balvu profesionālās un vispārizglītojošās vidusskolas un Viļakas Valsts ģimnāzijas. Šī bija jau trešā skolu pašpārvalžu tikšanās, kurā tika veikta projekta gaitas revīzija un nākamo soļu apzināšanās. Projekts “Līdzdalības karuselis Nr. 2020-3-LV02-KA347-003516 tiek īstenots saskaņā ar programmas Erasmus+ 3. pamatdarbību “Jaunatnes dialoga projekti”.
Jaunieši kopā ar savu pašpārvalžu koordinatoriem analizēja, kur pašlaik atrodas katra pašpārvalde, apzinājās grūtības, ar kurām pašpārvaldes saskārušās, meklēja iespējas  šķēršļu novēršanai.

Īpaša uzmanība tika pievērsta pašpārvalžu nolikumu pārskatīšanai un nepieciešamo korekciju ieviešanai. Aktivitāšu moderators Rinalds Rudzītis aicināja ne tikai pievērsties savam nolikumam, bet arī  izskatīt un analizēt projekta partneru sagatavotos dokumentus, sniedzot noderīgu atgriezenisko saiti un gūstot idejas un iedvesmu nākamajiem darbiem.

Pašpārvaldes koordinatore Aiga Sorokina