2022. gada 12. aug.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Profesionālās pilnveides seminārs pedagogiem

Audzināšana ir māksla,

kuras pielietojums tiek pilnveidots

nomainoties paaudzei pēc paaudzes.

Kants

Profesionālās pilnveides seminārs pedagogiem

Aicinām pieteikties pedagogus profesionālās kompetences pilnveidošanas seminārā ‘’Audzināšana – personas pamatvērtību izkopšanas process’’, kas notiks 2019.gada 16.augustā plkst. 9.00, Smiltenes vidusskolā – Dakteru ielā 27.

Programma saskaņota kā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides A programma 6 stundu apjomā.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 480 (15.07.2016.) „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” 11.4. punktu pedagogiem audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā nepieciešams pilnveidot savu profesionālo kompetenci audzināšanas jautājumos ne mazāk kā sešu stundu apjomā triju gadu laikā pedagoga vispārējo kompetenču modulī.

Mērķis: Iepazīt un praktiski izmēģināt metodes un paņēmienus, kas ir pielietojamas, lai virzītu audzināšanas procesu t.i. sociālās pieredzes ieguvi, izglītojamo emocionālā intelekta attīstību un pašregulāciju, vērtību sistēmas veidošanos, attiecību veidošanu, sadarbību, atbildīgai un veiksmīgai dzīvei sabiedrībā.

Lektore: Mg.sc.ing Inese Zlaugotne

Galvenās tēmas:

  • Pedagoga loma audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanā;
  • Katra un komandas darba vērtība, kopīgu mērķu sasniegšanai;
  • Noteiktu uzvedības paradumu veidošana, kā mainīt sliktus paradumus un izveidot labus;
  • Metodes un darba formas audzināšanas procesa realizēšanā dažādos izglītojamo vecumposmos.

Lūdzam pieteikties dalībai kursos, aizpildot pieteikumu līdz 12.augusta plkst.12.00.

Pieteikšanās anketa šeit.