2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

PII “Pīlādzītis” Meteni svin godam

“Meten, Meten, dzen ziemu projām!”

Mūsu plašajā un skaistajā bērnudārza “Pīlādzītis” sētā Metenīti svin godam. Sanākuši lieli un mazi skandinātāji. Kāpēc skandinātāji? Tāpēc, ka Meteņos tiek dzīta projām ziema. Katram mazajam pīlādzēnam pie rokas ir kāds grabināms, skandināms un varbūt arī pašdarināts instruments, kas šajos svētkos nepieciešams, lai grabinātu un izskandinātu ziemu.

Meteņi, dažkārt saukti arī par Meteņdienu, ir vieni no latviešu gadskārtu svētkiem, kas tradicionāli tiek svinēti katru gadu un šogad pirmsskolas izglītības iestādē “Pīlādzītis” šos svētkus izrībinājām 7. februārī.

Tā kā Meteņos ir ziemas un pavasara cīņa – kad ziemai atkāpties vēl negribās, bet vārti ir jāver vaļā pavasarim, tad arī mēs šogad svētkos akcentus likām uz 4 gadalaikiem. Šī gadalaiku maiņa mums labi sasaucās ar iepriekšējā mēnesī apgūto tēmu “Gadalaiki”, ko bija izvēlējušās un apguvušas vairākas mūsu bērnudārza grupiņas.

Svētkos bērniem bija iespēja:

  • atcerēties gadalaiku nosaukumus;
  • nosaukt gadalaiku nosaukumus pēc kārtas – kurš gadalaiks pēc kura nāk;
  • skaitot skaitāmpantu, to iedzīvināt ar kustībām – atbilstoši, ko katrā gadalaikā dara;
  • izdziedāt dziesmas, iziet gadalaiku rotaļu;
  • palielīties, kurš gadalaiks par kuru labāks.

Bērni aizrautīgi vēroja un juta līdzi improvizētajiem tēliem – Ziemai ar Meteni, jo neviens no viņiem negribēja padoties! Metenis vēlējās, ka Ziemai ir jāsāk atkāpties, bet Ziema vēl gribēja sniegu un salu. Lai sajustu mazliet jau pavasara garšu, Meteņa špurcamatkusnis visus uzjautrināja un uzlādēja. Pēc svētku izskandināšanas sporta laukumā bērni ar savām grupu skolotājām devās ziemas aizdzīšanā, turoties pie virves un velkot ziemu prom aiz astes.

Šogad varen gara mums sanāca ziemas aste, jo tajā sasēdušas bija 16 “Pīlādzīša” grupiņas.

“Slimību ārā un veselību iekšā” nemainīgi gadu no gada novēl Metenis, simboliski ieperot katru pīlādzēnu ar kadiķa slotiņu.

Ar gardu žagariņu līksmi noslēdzam mūsu gadskārtu svētkus. Uz jaunu sākšanos, uz jaunām vēsmām, uz izdošanos, … jo pavasaris tepat jau klauvē!

Paldies par līksmību gadalaiku meitenēm – Ingunai Slapjumai, Montai Sīmanei, Baibai Jāņkalnei, Evai Kauliņai. Un paldies par svētku organizēšanu muzikālajām skolotājām – Lāsmai Serdānei un Zanei Ozolai. Bet Metenis (Ieva Klāva – Bunga) vēl visiem jaudu, kā arī siltu un priecīgu pavasari!

Foto: Madara Tjukša

Informāciju sagatavoja: Santa Rudzīte, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis” vadītāja