2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Pieaug skolēnu skaits, kuri izvēlas brīvpusdienu piegādi uz mājām

Jau vēstījām, ka Smiltenes novada pašvaldība un tās izglītības iestādes 6.aprīlī uzsāka brīvpusdienu piegādēs uz mājām 1.-9. klašu izglītojamiem. Otrajā nedēļā piegāžu skaits palielinājies par vairāk kā 200, līdz ar to pusdienas/pārtikas pakas tiek piegādātas kopumā 730 novada skolēniem. 

Lai gan Ministru kabinets rīkojums Nr.140 paredz, ka pašvaldība saņemtās valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām var izlietot, lai ar pusdienām nodrošinātu skolēnus no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, pašvaldība rada iespēju un nolēma, ka ar siltām pusdienām/pārtikas pakām nodrošinās ikvienu 1.-9.klašu izglītojamo, kura dzīvesvieta ir deklarēta Smiltenes novadā, tai skaitā tos bērnus, kuri ikdienā mācās citu novadu izglītības iestādēs, bet šajā krīzes laikā dzīvo Smiltenes novadā.

Kopš uzsākušās piegādes, pašvaldība un izglītības iestādes saņem daudz pozitīvu atsauksmju no skolēniem un viņu vecākiem.  Tas vēlreiz apliecina, ka šajā ārkārtējās situācijas laikā, kad mācības notiek attālināti, uz vecāku pleciem gulstas vēl vairāk pienākumu un rūpes, lai bērni varētu apgūt mācību vielu, pašvaldības atbalsts ir svarīgs jebkurai novada ģimenei. Saņemtie labie vārdi sniedz gandarījumu par uzsākto darbu, jo process ir sarežģīts, ir ļoti daudz iesaistītās puses, kurām jāstrādā ļoti koordinēti,  operatīvi un jāievēro visi drošības pasākumi.

Smiltenes pilsētā un tās tuvākā apkārtnē pusdienu piegādes tiek veiktas katru darba dienu kopumā astoņos maršrutos no plkst. 11.30-14.00, bet pagastos pārtikas pakas tiek piegādātas vienu reizi nedēļā.   

Kā notiek ēdināšanas pakalpojuma sniegšana (Pusdienu/pārtikas paku piegāde) izglītojamiem ārkārtējās situācijas laikā?

  • Ēdināšanas pakalpojums pieejams visiem 1.-9.klašu izglītojamiem, kuri ir deklarēti Smiltenes novada pašvaldības teritorijā.
  • Arī tiem 1.-9. klašu skolēniem, kuri ir deklarēti Smiltenes novada pašvaldības teritorijā, bet mācās citu novadu izglītības iestādēs un šajā ārkārtējās situācijas laikā atrodas Smiltenes novada teritorijā. Vecākus, kuri vēlas saņemt brīvpusdienu pakalpojumu, aicinām sazināties ar Smiltenes novada domes Izglītības pārvaldi, zvanot uz tālruni: 64707579 vai rakstot uz e-pastu [email protected] (Izglītības pārvaldes vadītājas vietniecei).
  • Izglītības iestāžu vadītājam, aptaujājot vecākus, ir iespēja izvēlēties brīvpusdienu nodrošināšanas veidu – veikt svaigi pagatavotu brīvpusdienu piegādi izglītojamiem mājās katru darba dienu vai pārtikas paku piegādi vienu reizi nedēļā.
  • Pusdienu/pārtikas paku piegādes tiek veiktas uz skolēnu dzīvesvietu adresēm. Aicinām vecākus izglītības iestādēm norādīt precīzus datus par piegādes saņemšanas adresi un kontakttālruni.
  • Piegādes teritorijas noteiktas, sadarbojoties Izglītības pārvaldei un izglītības iestāžu vadītājiem un balstoties uz vecāku pieprasījumu un tehniskajām iespējām –  pagatavot transportējamas pusdienas un operatīvi piegādāt sagatavotu pārtiku, ievērojot higiēnas prasības. Pusdienas tiek piegādātas Smiltenes pilsētā un tās tuvākajā apkārtnē: lielākajā daļā Smiltenes pagasta (Kalnamuiža, Kamaldiņa, Jaunbilska, Brutuļi, Grotūzis, Mācītājmuiža, u.c.), kā arī Saltupos, Silvā, Vidzemē. Pārtikas paku piegādes tiek veiktas skolēniem pagastos.  
  • Par brīvpusdienu piegādes laikiem, maršrutiem un pieteikšanās termiņiem skolēniem informācija tiek nodota tiešsaistes mācību platformā E-klase, ko veic katra izglītības iestāde.  Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar klases audzinātāju vai izglītības iestādes vadītāju.
  • Daudzbērnu, maznodrošināto, trūcīgo ģimeņu vecāki, kuru bērni mācās novada pirmsskolas izglītības iestādēs vai 10.-12.klasē, kā arī jebkura krīzē nonākusi ģimene par atbalsta iespējām (krīzes pabalstu vai pārtikas paku saņemšanu) var sazināties ar Smiltenes novada domes Sociālo dienestu. Tālrunis saziņai  26362282, e pasts: [email protected].  

Aicinām vecākus un skolēnus būt saprotošiem, ja notiek aizkavēšanās piegādes procesā. Tāpat aicinām ievērot visus noteiktos drošības pasākumus.  Lai mums kopā izdodas!

 

Sagatavoja, 

Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste