2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Pavasara virpulis Apē

14. maijā Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolā notika pasākums ”Pavasara virpulis Apē”. Pasākuma organizatori: biedrība “AAA”, sadarbībā ar Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolu, īstenojot Eiropas Sociālā fonda projektu “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Apes pilsētā, Apes, Gaujienas, Trapenes un Virešu pagastos” ar mērķi veicināt un popularizēt veselīgu un aktīvu dzīvesveidu un brīvā laika pavadīšanu dabā.

Domāšanas, veiklības, zināšanu u.c.  aktivitātes, kuras notika skolas  apkārtnē un Apes dabas takas teritorijā, tika dalītas  pa klašu grupām: 1.-3.klase, 4.-6.klase; 7.-9.klase.

Sākumā visi pulcējās uz pasākuma atklāšanu laukumā pie skolas estrādītes, kur dalībnieki vienojās kopīgā dziesmā un tika informēti par pasākuma norisi, noteikumiem. Katras klases audzinātāja un sporta skolotājas sagatavoja netradicionālus, daudzveidīgus  uzdevumus, ko varēja veikt visa klase kopā parādīt savas zināšana, veicināt sadarbības prasmi un kolektīva saliedēšanos. 

1.-3.klasēm skolotājas bija sagatavojušas uzdevumus – Tautasdziesmu krātuve; Pavasara vēstneši –Sadzirdi, saredzi, sajūti; Mini, mini mīkliņu krūmu pudurītī; Sportiskā aktivitāte  “Oliņ, boliņ, džimpiņ, rimpiņ!”

4.-6.klasēm savas zināšanas un prasmes bija jāparāda stacijās : Jo dziļāk mežā, jo…; Sporto! Aši domā un dari!; Uzmanību! Mežā zvēri!; No visa pa drusciņai!

Bet 7.-9.klašu skolēni darbojās stacijās: Atpazīsti! Zini! Saliec!; Senču mantojums; Sporto! Čiri,čiri čirks! un Veseli ēduši!

Noslēgumā atkal visi pulcējās pie estrādītes , lai izvērtētu pasākumu, ieguvumus. Neizpalika arī pārsteigumi, balviņas un dziesma ”Aprīļa pilieni!”

Lielākais ieguvums? Kopā būšana, svaigs gaiss, kustības.

Paldies skolotājām, organizatoriem par veltīto laiku, sagatavojot aktivitātes un tās realizējot!

Uz tikšanos nākamajos virpuļos!

Informāciju sagatavoja:

D. Ozoliņa Apes pamatskolas

direktores vietniece audzināšanas jomā Alda Liepiņa