2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Pašvaldība piedāvā palīdzību bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem uzsākt patstāvīgu dzīvi

Apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 19/23 “Par Smiltenes novada pašvaldības palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas”. Tie paredz vairākus pabalsta veidus, kas, sasniedzot pilngadību, palīdzēs ātrāk uzsākt patstāvīgu dzīvi un nodrošināt ikdienas vajadzības.

 Pašvaldība sniegs šādu atbalstu:

  • vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai – 251 eiro un personām ar invaliditāti 376 eiro, kad beigusies ārpusģimenes aprūpe audžuģimenē, pie aizbildņa vai bērna aprūpes iestādē;
  • vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra (piemēram, spilveni, segas, dvieļi u.c.) iegādei – 1065 eiro neatkarīgi no tā, vai saņemta pašvaldība dzīvokļa jautājuma risināšanā;
  • pabalsts par ikmēneša izdevumiem pilngadību sasniegušam bērnam, kurš mācās vai studē izglītības iestādē – 188 eiro mēnesī;
  • vienreizējs pabalsts remontmateriālu iegādei – līdz 250 eiro, ja piešķirta dzīvojamā platība Smiltenes novada administratīvajā teritorijā;
  • mājokļa pabalsts, ko Sociālais dienests aprēķina atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem uz trim kalendārajiem mēnešiem;
  • pabalsts mācību piederumu iegādei – 60 eiro, uzsākot jaunu mācību gadu vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē, koledžā vai augstskolā;
  • pabalsts pilngadību sasnieguša bāreņa integrēšanai sabiedrībā – līdz 250 eiro vienā kalendārajā gadā psihoemocionāla un materiāla atbalsta nodrošināšanai.

Pabalstus tiesīgs pieprasīt pilngadību sasniedzis jaunietis, kuram beigusies ārpusģimenes aprūpe un par kuru lēmumu pieņēmusi Smiltenes novada bāriņtiesa. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Smiltenes novada Sociālais dienests.

Pabalsta pieteikumu kopā ar nepieciešamajiem apliecinājuma dokumentiem var iesniegt:

  • klātienē – Sociālajā dienestā vai kādā no pieņemšanas punktiem vai Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā;
  • valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.gov.lv nosūtot uz Sociālā dienesta oficiālo elektronisko adresi;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu nosūtot uz Sociālā dienesta elektronisko pasta adresi[email protected].

Plašāka informācija, vēršoties Smiltenes novada Sociālajā dienestā: [email protected] , 26362282/64707865. Saistošie noteikumi drīzumā būs pieejami www.likumi.lv.

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste