2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Pašpārvalžu pieredzes apmaiņas braucieni ir sākušies

Projekta “Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā” aktivitātes Nr.8 “Forumi un labās prakses apmaiņas pasākumi skolēnu pašpārvaldēm” pirmais labās prakses apmaiņas brauciens Smiltenes vispārējo vidējo izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldēm uz Cēsu Pilsētas vidusskolu ir aizritējis. Pasākumā skolēnu pašpārvaldes savstarpēji iepazīstināja viena otru ar skolēnu pašpārvalžu darbu savās izglītības iestādēs. Diskutēja par kopīgo un atšķirīgo. Kopā labi pavadīja laiku un devās Cēsu Pilsētas vidusskolas apskatē.
 
Projekta ietvaros vēl paredzēti 3 šādi braucieni uz blakus esošo pašvaldību vispārējās vidējās izglītības iestādēm, lai Smiltenes vispārējo vidējo izglītības iestāžu skolēnu pašpārvaldes jaunieši iegūtu labās prakses apmaiņas pieredzi un turpmāk uzlabotu skolēnu pašpārvalžu darbu arī savās izglītības iestādēs.
Pateicamies par viesmīlīgo uzņemšanu!
Uz tikšanos pie mums Smiltenē!