2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Pašiem savs Lāčplēsis un Spīdola!

Smiltenes vidusskolai ir savs Lāčplēsis un Spīdola! Godpilno Lāčplēša titulu Lāčplēša dienā nopelnīja 9.c klases skolnieks Ernests
Eglītis, bet skolas Spīdolas godu – 10.a klases skolniece Vita Vanaga.
Konkursu “Lāčplēsis un Spīdola” organizē Smiltenes vidusskolas jauniešu pašpārvalde. Pretendenti uz Lāčplēša un Spīdolas titulu sacenšas erudīcijā, veiklībā, atjautībā un radošumā.
Vita Vanaga un Ernests Eglītis atzīst, ka būt skolas Spīdolai un Lāčplēsim ir liels gods un turpmāk nākšoties vienmēr domāt par to, lai ar saviem darbiem un stāju apliecinātu Lāčplēša un Spīdolas skaistākās rakstura īpašības un attieksmi pret dzīvi.
“Lāčplēsim” jābūt tādam, kurš gatavs atdot par savu tēvu zemi dzīvību, gudram un stipram,” uzskata Smiltenes vidusskolas jaunais Lāčplēsis Ernests.
“Spīdola atbalstīja un iedvesmoja Lāčplēsi sasniegt lielus un cēlus mērķus. Viņi abi kopā simbolizē gudrību, vienotību un gara spēku, kas var darīt brīnumus,” atzīst Vita Vanaga – mūsu jaunā Spīdola.
Konkursā par Lāčplēša titulu 2.vietu nopelnīja 10. a klases skolnieks Ginters Ķelps, bet trešo vietu – Artis Miks Šmits.
Sacensībās par skolas Spīdolas godu – 2. vieta – 9. d klases skolniecei Daniela Hermanovskai, 3. vieta – 9.c klases skolniecei Samantai Rubenei.

Baiba Vahere