2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

“Pasaule ir brīnumu, pārsteigumu un nepārtrauktas dzejas pilna.”

Kā rodas dzejoļi? Kur rast iedvesmu rakstīšanai?
Šādus un līdzīgus jautājumus 28.septembra pēcpusdienā Smiltenes vidusskolas zālē novada skolēni varēja uzdot dzejniecēm R.Melzobai, M.Pommerei, E.Kozlovskai, kuras labprāt dalījās pārdomās par to, kā top dzeja. Dzejnieces atzina, ka lielākoties iedvesmu rakstīšanai rod apkārtējā vidē un cilvēkos.
R.Melzoba stāstīja, ka viņai bieži vien dzejolis ilgi ”sēž galvā” un tikai pēc kāda laika tiek pierakstīts uz papīra. Viņa arī uzsvēra, ka ,rakstot par norisēm dabā, ļoti rūpīgi jāvēro un jāizpēta aprakstāmā parādība, lai nerastos kādi pārpratumi.
Savukārt M.Pommere atzina, ka savus dzejoļus var runāt no galvas, jo tie ir saistīti ar kādām konkrētām emocijām un tāpēc palikuši atmiņā.
E.Kozlovska skolēniem pastāstīja, ka dzejoļi visbiežāk top brīžos, kad pati jūtas sāpināta. Viņa arī uzsvēra, ka sākt rakstīt nekad nav par vēlu.
Pasākumā varēja ne tikai klausīties dzeju  pašu autoru lasījumā, bet arī “neklātienē ” iepazīties ar A.Lucko vārsmām skolēnu izpildījumā.
Paldies dzejniecēm un radošajai komandai D.Rudzītes vadībā, kas parūpējās par pasākuma muzikālo daļu!

Sarmīte Rīdere, novada latviešu valodas skolotāju MA vadītāja