2023. gada 3. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Par sociālo atbalstu ārkārtējās situācijas laikā

Katru dienu uz Smiltenes novada pašvaldības informatīvo tālruni tiek saņemti ļoti daudz zvani no novada iedzīvotājiem, lai uzzinātu par palīdzības veidiem, ko pašvaldība šajā ārkārtējās situācijas laikā var sniegt.

Šis laiks nav viegls nevienai ģimenei, tāpēc pašvaldība katru gadījumu izskata individuāli, lai saprastu, kādu atbalstu pašvaldība var piešķirt atbilstoši normatīvajiem aktiem. Zemāk esam sagatavojoši informāciju par tiem palīdzības veidiem – pārtikas paku un krīzes pabalsta piešķiršanu, kas attiecas uz krīzes situācijā nonākušajām ģimenēm (personām) saistībā ar Covid-19.

Par krīzes pabalsta piešķiršanu

Ņemot vērā Labklājības ministrijas ieteikumus par krīzes pabalsta piešķiršanu saistībā ar Covid-19, Smiltenes novada dome š.g. 2.aprīlī ārkārtas sēdē  pieņēma grozījumus Smiltenes novada domes 2017. gada 25. oktobra saistošajos  noteikumos Nr. 14/17 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novadā”, papildinot tos ar jaunu palīdzības veidu – krīzes pabalsts ārkārtējās situācijas laikā.

Grozījumi paredz sniegt atbalstu 80,00 eiro mēnesī krīzē nonākušai personai jeb katram ģimenes loceklim. Krīzes pabalsts tiek piešķirts, ņemot vērā šādus kritērijus:

  • ģimenei (personai) saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, atteikts dīkstāves pabalsts, valstī noteikto ierobežojumu dēļ nevar veikt darba pienākumus);
  • ģimenei (personai) ir radušies papildus izdevumi, ko tā pati nespēj segt, izpildot valstī noteikto pašizolācijas pienākumu;
  • ģimene (persona) atrodas vai ir atradusies karantīnā un tai nav iztikas līdzekļu.

Pabalsta piemērošanu pašvaldība varēs uzsākt pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un noteikumu publicēšanas  oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Eiropas Savienības finansētās pārtikas pakas

Krīzes situācijā nonākušās ģimenes (personas) var pieteikties ES finansētām pārtikas pakām, atbilstoši iepriekš minētajiem kritērijiem saistībā ar Covid-19, kā arī tās ģimenes, kurās ārkārtas situācijas dēļ bērni neapmeklē skolu un ģimenē radušies papildus izdevumi ēdiena nodrošināšanai.

Kā līdz šim pārtikas pakas tiek piešķirtas ģimenēm vai personām, kurām pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis izziņu par trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu un kuru ienākumi ir līdz 242 eiro.

Eiropas Savienības finansētās pakas ietver  – divas pārtikas pakas un vienu higiēnas un saimniecības preču paku ceturksnī katrai personai, papildus divas pārtikas pakas ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērni vecumā no septiņiem līdz 24 mēnešiem un papildus higiēnas preču paku ceturksnī, ja ģimenē ir zīdaiņi un mazi bērniem vecumā no dzimšanas līdz 24 mēnešiem.

Pārtikas pakas Smiltenē izsniedz Latvijas Sarkanā Krusta Smiltenes nodaļa – pirmdienās, otrdienās, trešdienās no plkst. 9.00 līdz 15.00, ceturtdienās no plkst. 11.00 līdz 16.00; piektdienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Pagastos pakas izsniedz sociālie darbinieki – pirmdienās  – 8.00-12.00; 13.00-18.00; otrdienās, ceturtdienās: 8.00-12.00; 13.00-17.00.

Lai saņemtu pabalstu, Sociālajā dienestā ir jāiesniedz argumentēts iesniegums un, ja iespējams, dokumenti, kuri apliecina krīzes situācijas faktu. Lai izvērtētu katru gadījumu, ņemot par pamatu Labklājības ministrijas ieteikumus, Sociālais dienests var lūgt papildus elektroniski iesniegt apliecinošus dokumentus par personas (ģimenes) nonākšanu krīzes situācijā, piem.,  atsūtīt aviobiļetes, kas apliecina atgriešanos no ārvalstīm, rīkojumu par bezalgas atvaļinājuma piešķiršanu.

Informatīvais tālrunis saziņai  26362282 ( no plkst.8.00 līdz 20.00), e-pasts: [email protected].  Ja zvans tiks saņemts ārpus norādītā laika, sazināsimies tiklīdz būs iespējams.

Pašvaldības informatīvā tālruņa darbību nodrošina Smiltenes novada Sociālais dienests. Sociālā dienesta speciālisti pakalpojumu sniegšanu nodrošina attālināti, izmantojot saziņu caur e-pastu vai pa tālruni.  Ja nav iespējams nodrošināt attālinātu pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem (piem., sociālā pakalpojuma funkcija, veselības aprūpes funkcija), apmeklētāju pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta.  Dokumentus un iesniegumus ir iespējams ievietot slēdzamā pastkastē, kas atrodas pie  Smiltenes novada domes administrācijas ēkas, Dārza ielā 3, Smiltenē.

 

Sagatavoja:

Marita Mūze, Sabiedrisko attiecību speciāliste