2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Par skaistu un sakoptu vidi!

Par skaistu un sakoptu vidi – ar tādu domu 22. aprīlī uz pavasara talku tika aicināti Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni, darbinieki. Cik svarīgi ir saprast, ka no katra ir atkarīgs, kā un kādā vidē dzīvojam, vai tas mūs satrauc, bet varbūt liekas, ka tas attiecas tikai uz sētnieku, kuram tas ir ikdienas darbs. Kā pieaugušie ģimenē to skaidro un ieaudzina? Ir dzirdēts no skolēniem, ka, braucot personīgajā automašīnā, kāds no vecākiem mierīgi, bez kaut kādiem pārmetumiem, pa logu izmet kādu nevajadzīgu papīru, izdzertu pudeli –  gan jau ceļinieki savāks! Pīpētāji izsmēķus met kur pagadās, arī tur, kur mazāki vai lielāki bērni. Mēs varam priecāties, ka mūsu skola ir uzcelta skaistā vietā pie Vaidavas upes, par kuru dziedam arī mūsu skolas dziesmā. Sētniece Rudīte katru dienu rosās pie skolas, lai postu celiņus, rušinātu apstādījumus un puķu dobes.

Un tad pienāk kārtēja skolas talkas diena, kad ne visi skolēni ar azartu metas darbos. Ir skatītāji, kuri ļoti noguruši vai vecāku atbalstīti nepiedalās kopīgajā darbā. Viena no cilvēka dzīves vērtībām ir darba tikums, kuru ir jāmāca. Pirmo soli šajā lietā jāsper vecākiem, tad to pilnveido skola. Mācīsim šo tikumu laicīgi, lai neizaug tādi cilvēki, kuri tikai redz labumu savā tuvumā, kuri ir tikai labumu ņēmēji, bet nepapūlēsies dot otram, kaut vai grābekļa paņemšanu un kāda laukumiņa sakopšanu, lai pašam prieks un prieks mūsu pilsētiņas iedzīvotājiem, ciemiņiem.

Paldies visiem čaklajiem talkas dalībniekiem par labi padarīto darbu!

 

Informāciju sagatavoja:

D. Ozoliņa Apes pamatskolas

direktores vietniece audzināšanas jomā Alda Liepiņa