2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Par mācību norisi Smiltenes vidusskolā

Vasaras brīvlaiks strauji tuvojas izskaņai, tāpēc īsumā par svarīgāko pirms mācību gada sākuma un turpmāko mācību norisi Smiltenes vidusskolā.

 • augustā un pēc tam mācību laikā reizi nedēļā skolēniem, kuriem nav sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, jāveic Covid – 19 tests. Bērniem pirmsskolas mācību iestādē iknedēļas testēšana netiks veikta.
 • Covid – 19 testus apmaksā no valsts budžeta.
 • Ņemot vērā lielo skolēnu skaitu un rekomendācijas siekalu parauga nodošanai (pirms tam nedrīkst ēst), tiek apsvērta iespēja bērniem testu paraugus sagatavot mājās.
 • Aicinām skolas bibliotēkā izņemt mācību līdzekļus jau pirms 1.septembra. Klašu audzinātāji informēs par laiku, kurā katras klases skolēniem vēlams ierasties bibliotēkā. Skolēni, kas norādītajā laikā netiks, grāmatas varēs paņemt, citā laikā.

1.septembrī, Zinību dienā

8:30 – 1.-3. klašu skolēniem tikšanās pie skolas ēkas Rīgas ielā 16 c.

9:30 – 4.-6. klašu skolēniem tikšanās skolas ēkas pagalmā Dārza ielā 17.

10:30 – 7.-12. klašu skolēniem tikšanās skolas stadiona laukumā Dakteru ielā 27.

Lietus gadījumā
1.klašu skolēniem – 8:30 pulcēšanās, ievērojot klašu kolektīvu distancēšanās noteikumus, skolas zālē (Rīgas ielā 16C), pārējiem – klases audzināšanas stunda, sekojot audzinātāju norādēm.

Skolēnu vecākus aicinām atbilstoši skolā noteiktajai kārtībai un drošības noteikumiem nedoties bērniem līdzi skolas telpās; pulcējoties ārā, ievērot  spēkā esošos valstī noteiktos ierobežojumus.

Jaunajā mācību gadā

 • Klātienes mācību laikā iekštelpās visiem, izņemot pirmsskolas, 1.-3.klašu skolēnus, kā arī darbiniekus un skolēnus ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, jālieto mutes un deguna aizsegs. Izņēmums, kad tas nav iespējams veselības problēmu dēļ. Tāpat sejas maskas atļauts nelietot sporta nodarbību un vokālās mākslas apguves laikā.
 • Koplietošanas telpās sejas maska jānēsā visiem.
 • Līdz ar jauno mācību gadu, ievērojot IZM rekomendācijas, skolā atsāksies arī interešu izglītības nodarbības.
 • Ņemot vērā vīrusa straujo izplatību, joprojām visiem jāievēro distancēšanās, pastiprināta vērība jāpievērš higiēnai un jāseko līdzi savam, bērnu un skolēnu veselības stāvoklim.
 • Ikdienā lūgums nodrošināt bērnam laikapstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus.
 • Iespēju robežās rosiniet skolēnus doties uz skolu ar kājām vai braukt ar velosipēdu. Atgādiniet bērniem, cik svarīgi uzturēties svaigā gaisā, regulāri mazgāt un dezinficēt rokas.
 • Lai skolas vide būtu iespējami drošāka, brīvajā laikā vēlams kontaktēties galvenokārt ar klases biedriem, ģimenes locekļiem.
 • Ja bērnam vai kādam no viņa mājiniekiem konstatēta saslimšana ar Covid – 19 vai arī parādās saslimšanas pazīmes, lūdzam nekavējoties sazināties ar ģimenes ārstu, konsultēties par tālāko rīcību un rīkoties atbilstoši SPKC epidemioloģiskajiem norādījumiem.
 • Aicinām sekot līdzi visai jaunākajai informācijai par Covid – 19 izplatību skolas sociālajos tīklos un mājas lapā, kā arī citos oficiālajos informācijas avotos.
 • Ikdienā interesējošus jautājumus noskaidrojiet sadarbībā ar klases audzinātāju. Atbildīgās par mācību norisi:
   • Rīgas ielā 16 c – Inese Raiskuma (tālr. 29453707),
   • Dārza ielā 17 – Simona Zariņa (tālr.28343481)
   • Dakteru ielā 27 – Sandra Ozoliņa (tālr. 29242073).

Būtisku jautājumu risināšanā var zvanīt arī skolas direktorei Ilzei Verginai (tālr.29188341).

Uz drīzu tikšanos skolā!