2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Par brīvprātīgā darba iespējām Smiltenes novadā

2023. gada 24. augustā Smiltenes novada pašvaldības domes sēdē apstiprināts nolikums Nr. 40/23 „Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā”. Tas aizstās līdz šim Smiltenes novada pašvaldībā spēkā esošo 2022. gada 30. marta nolikumu Nr. 12/22 “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā”.

Nolikumu ir saistošs Smiltenes novada pašvaldības iestādēm, kuras piedāvā brīvprātīgā darba iespējas, un jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri vēlas tādu veikt. Jaunietim vecumā no 13 līdz 16 gadiem nepieciešama rakstiska bērna likumiskā pārstāvja atļauja par brīvprātīgā darba veikšanu, lai varētu slēgt līgumu. Turpmāk, lai veiktu brīvprātīgo darbu Pašvaldības iestādēs, kuras piedāvā brīvprātīgā darba iespējas, jaunietim būs jāslēdz tikai viens brīvprātīgā darba līgums ar Izglītības pārvaldi nevis ar katru iestādi atsevišķi, kā tas bija iepriekš. Nolikums nosaka vienotu jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Pašvaldībā, kuru koordinē un uzrauga Izglītības pārvalde.

Brīvprātīgā darba popularizēšana ir viens no jaunatnes darba veidiem, kā veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrības labā. Tas ir arī veids, kā jauniešiem gūt bezmaksas labumus – dzīves pieredzi, vērtīgu brīvā laika pavadīšanu, profesionālo pilnveidi, dalību pieredzes apmaiņas pasākumos.

Lai piedāvātu pēc iespējas plašākam jauniešu lokam veikt brīvprātīgo darbu, kas būtu balstīts uz viņu interesēm un nākotnes profesionālo redzējumu, šobrīd tiek aktualizēts saraksts ar Pašvaldības iestādēm, kuras var piedāvāt atbilstošas vakances, kas varētu būt vismaz desmit stundas mēnesī.

Brīvprātīgā darba pieredze tiek dokumentāli apstiprināta, izsniedzot brīvprātīgajam apliecinājumu par vismaz 50 nostrādātām darba stundām, kuras jaunietis veicis Pašvaldības iestādēs konkrētā laika posmā, kas ir no 1. novembra līdz nākamā kalendārā gada 31. oktobrim. Jauniešiem, kuri 2023. gadā veikuši brīvprātīgo darbu, pirms jaunā nolikuma apstiprināšanas, stundas tiks summētas, lai saņemtu minēto apliecinājumu. Brīvprātīgā darba veicējam izsniedz vienu no trīs dažādu līmeņu apliecinājumiem, atkarībā no nostrādāto stundu skaita.

Lai veicinātu jauniešu motivāciju līdzdalībai sabiedrības labā, jaunatnes darba ietvaros:

  • brīvprātīgajiem reizi gadā tiek organizēts salidojums – atraktīva pieredzes apmaiņas pasākuma veidā;
  • apliecinājumu izsniegšana norisinās Jauniešu gada balvas ietvaros, publiski sveicot visus tā saņēmējus;
  • vērtējot gada laikā iegūtās prasmes, kompetences un izrādīto attieksmi, Pašvaldība vienu reizi gadā vienam brīvprātīgajam piešķir apbalvojumu “Gada brīvprātīgais”.

Atgādinām, ka brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā un ka brīvprātīgā darba veicējs neaizstāj nodarbināto.

 

Dažas atbildes no jauniešiem uz jautājumiem: Vai ir vērts iesaistīties brīvprātīgajā darbā un kāds no tā labums?

Veronika Orehova no Trapenes: “Iesaistīties brīvprātīgajā darbā ir vērts. Es ieguvu papildus zināšanas. Iesaistoties brīvprātīgajā darbā var iepazīties ar vienaudžiem un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.”

Evelīna Valaine no Smiltenes: “Uzskatu, ka brīvprātīgais darbs dod lielu pieredzi nākotnei, kas gan morāli, gan fiziski un emocionāli tevi jau sagatavo lielajam dzīves ceļam un tā darbam, tajā pašā laikā rodot sev gandarījumu un patīkamu sirdsapziņu par padarīto darbu bez atlīdzības. Brīvprātīgais darbs ļauj sev gūt jaunus draugus un jaunas emocijas.”

Arta Korobova no Gaujienas: “Man šķiet, ka veikt brīvprātīgo darbu ir forši gūtā gandarījuma dēļ. Patīk darīt ko sabiedrībai noderīgu. Tās gūtās emocijas rada tādu kā atkarību, un ir vēlme ar vien vairāk iesaistīties. Līdz šim tas ir devis pozitīvas emocijas, izaugsmi, jaunus draugus.”

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par brīvprātīgā darba iespējām un jauniešu aktualitātēm Smiltenes novadā, piesekojot Facebook “Smiltenes novada jaunieši” vai Instagram “smiltenes_jauniesi”.

 

Sagatavoja

Inga Grizāne

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbiniece

Laura Grīnvalde

 Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciāliste

 

Bilde no 11.jūnija Brīvprātīgo salidojuma