2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Palsmanes pamatskolas pašpārvalde uzsāk īstenot JSPA projektu “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” ietvaros”

Skolas pašpārvaldes komanda uzsāk projekta “Pašpārvaldes darbības stratēģijas  izstrāde Palsmanes pamatskolā” īstenošanu. 

Projekta mērķis – izstrādāt Palsmanes pamatskolas pašpārvaldes darba  stratēģiju, vienlaicīgi veicinot pašpārvaldes attīstību un tās dalībnieku saliedētību, visu izglītojamo labbūtības un piederības veicināšanu skolai. Projekta mērķa grupa 5.-9. klašu skolēni. Projekta laikā ir paredzētas pašpārvaldes dalībnieku  apmācības kopā ar mentori Justīni Buliņu, pieredzes apmaiņas brauciens uz Raunu.  Tiks organizēta  meistarklase, kurā  praktiski darbojoties, ikviens varēs piedalīties spēļu veidošanā, kuras varēs  izmantot gan pasākumos, gan brīvajā laikā. 

Notiks  pašpārvaldes  izplānots un vadīts saliedēšanās un piederības veicināšanas pasākums skolas kolektīvam “Emociju sviediens”, kā arī Filmu vakars, ar kuru noslēgsies projekta aktivitātes. Projekta rezultātā tiks apgūtas pašpārvaldes funkcijas, iegūta ideju bāze turpmākajai pašpārvaldes darbībai, praktiski ieviesta vieta skolēnu iesaistīšanai lēmumu pieņemšanā, pašpārvaldes identitātes apzināšanā, izveidots saturs prezentācijas video tapšanai.

 “Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

 

Projekta vadītāja I. Pētersone 

Foto no Palsmanes pamatskolas arhīva