2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Palsmanes pamatskolai sanāk!

Palsmanes pamatskola var lepoties ar mūsdienīgu ēku, tajā ielūkojoties daudzi teiktu – es arī vēlētos tādā mācīties! Skolas gaiteņos šogad var sastapt 133 skolēnus, kas priecāsies par renovēto 1. stāva gaiteni, kurš ieguvis mūsdienīgu un funkcionālu dizainu. Jaunums – skolā iekārtotais mākslas kabinets, kurā ir skatuve un nav ierasto skolas solu. Šajā mācību kabinetā notiks teātra un vizuālās mākslas nodarbības, kā arī citas ārpusstundu aktivitātes. Mākslas kabineta galvenais mērķis – iedrošināt skolēnus publiski uzstāties, aizstāvēt savu viedokli un kopumā atraisīt skolēnu radošumu. Skolā ir arī  īpaša telpa “Vijolīte”, kas nosaukumu ieguvusi sienu krāsojuma, iekārtojuma dēļ un tajā norit svinīgi, neformāli pasākumi un sapulces. Tāpat mācību stundas iespējams īstenot arī izveidotajā “Zaļajā klasē”. Skola var lepoties ar mājīgu internātu, kurā ir labiekārtotas istabiņas, kopīga atpūtas telpa, savi noteikumi un tradīcijas.

Palsmanes pamatskolas direktore Anda Bērtiņa piebilst: “Lepojos ar skolotāju kolektīvu, kas katram skolēnam rod savu pieeju mācību procesā. Palsmanes pamatskola aug un attīstās ik gadu, modernizējot skolas mācību vidi, iekļaujot dažādus informācijas tehnoloģiju rīkus gan mācību procesā, gan ikdienā.”

Šogad skolēniem  būs iespēja iesaistīties Jaunsardzē, ar prieku un entuziasmu apgūt robotikas pamatus, kokapstrādes, darboties rokdarbu un mājturības pulciņos, dziedāt skolas ansamblī, darboties teātrī un dejot tautiskās dejas. Par sportiskā gara veicināšanu arī padomāts – divreiz nedēļā notiek sporta vakari, kuros ir iespēja aktīvi izkustēties. Tāpat mācību gadu pamatskola uzsāk ar priekpilnu, aktīvu un sportisku klašu saliedēšanās pasākumu.

Jaunā mācību gada mērķi ir iesaistīties un uzsākt dalību “Ekoskolu” programmā, kura veicina izpratni par vidi, saistot to ar mācību priekšmetiem, veido attieksmi un vērtības, iekļaujot ne tikai skolas dzīvē iesaistītos, bet arī apkārtējo sabiedrību.

Skolas direktore Anda Bērtiņa: “Jauno mācību gadu uzsākot, vēlu nerimstošu zinātkāri, priekā mirdzošas acis un izdošanos ikkatrā darbā, kas iesākts. Lai atbildība, radošums un sadarbība mājo mūsos katrā, ne tikai kā skolas, bet arī kā katras ģimenes un sabiedrības vērtības. Lai vasaras siltie mirkļi sniedz enerģiju drūmākās ziemas dienās, lai veselība un mīlestības piepildījums darot katram savu darbu – mācot, mācoties, sadarbojoties un atbalstot!”

 

Informē

Palsmanes pamatskolas direktore Anda Bērtiņa

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciāliste