2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Palsmanes pamatskolā noslēdzies JSPA projekts pašpārvaldes atbalstam

Ar filmu vakaru, kurš aicināja uz skolu filmu cienītājus un vienlaikus bija arī projekta izvērtēšanas pasākums, noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta ” Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas ” Kontakts” ietvaros aktivitātes skolā.

Projekta gaitā skolas pašpārvaldes dalībnieki darbojās kopā ar mentori Justīni Buliņu, kuras vadībā apguva dažādas pašpārvaldes funkcijas, guva idejas un atbalstu pašpārvaldes darbam skolā, devās pieredzes apmaiņā, organizēja saliedēšanās pasākumus skolas skolēniem.
Projekta rezultātā tika stiprināta skolas pašpārvaldes darbība, veicināta jaunu dalībnieku iesaiste skolas aktivitātēs, izveidots video par pašpārvaldes darbības jomām, funkcijām, kurš ikvienam ļaus iepazīt un izprast pašpārvaldes lomu skolā.
Darbojoties projektā skolēnu pašpārvaldes komanda guva lielisku pieredzi gan apmeklējot JSPA organizētās mācības, gan projekta izstrādāšanā un realizēšanā.

Lai veiksmīga un tikpat aktīva darbošanās arī turpmāk!
Paldies visiem skolēniem, skolotājiem, vecākiem par sadarbību projekta tapšanas un realizēšanas gaitā, paldies biedrībai “Māsas Veronikas “ par atbalstu projekta sagatavošanā un iesniegšanā.

“Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros”.

Pašpārvaldes koordinatore– I. Roķe
Foto no skolas arhīva