2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādei sanāk!

Palsmanes pirmsskolas izglītības iestāde atrodas skaistā lauku teritorijā, pagasta centrā, tajā ērti nokļūt gan ar kājām, gan autobusu. Netālu ir mežs, kas ne tikai kalpo mierīgām pastaigām un dabas baudīšanai, bet arī ir īpaši pielāgots izzinošām un fiziskām nodarbībām mācību nolūkiem. Katrā gadalaikā tur ir, ko ieraudzīt, izpētīt, par ko priecāties. Te ar savu krāšņumu priecē rododendri, te – kociņi, kas slejas pašu mazo rociņu iestādīti un apčubināti. Skola var lepoties arī ar savu dārzu, kur rotājas ābeles un ogu krūmi, kā arī siltumnīcu, kur bērni ne tikai izaudzē sev gardus un veselīgus našķus, bet arī mācās darba tikumu.

Šājā mācību gadā savas pirmās zinības Palsmanē apgūst 77 bērni. Ikviens no viņiem var izvēlēties sev tīkamāko pulciņu savu spēju un talantu attīstībai: angļu valodas nodarbības, logoritmiku vai dziedāšanu vokālajā ansamblī “Plsiņas”. Pieejamas logopēda un ABA (lietišķā uzvedības analīzes) speciālistu nodarbības bērniem ar speciālajām vajadzībām. Divreiz mēnesī tiek nodrošināta peldētapmācība Priekuļu baseinā bērniem no 5 gadu vecuma. Šogad bērni saņems nepieciešamo atbalstu pedagoga privātpraksē izglītības programmā “Lietišķā uzvedības analīze bērniem ar autiskā spektra un citiem attīstības traucējumiem”.

Visu gadu bērni un pedagogi aktīvi iesaistās dažādos konkursos un pasākumos. Īpaši iemīļoti ir ZAAO organizētie konkursi un ar sportu saistītie projekti, tā veidojot pozitīvu attieksmi pret aktivitātēm dabā un vides izglītībā.

Bērnudārza mērķis šogad ir teritorijas labiekārtošana un mācību resursu papildināšana āra nodarbībām.

Palsmanes PII vadītāja Birutes Mežales ceļa vārdi jaunajam mācību gadam no Margaritas Stārastes, kā vēlējums ikvienam, kam saistība ar jauno paaudzi: “Iemācīties paturēt savas bērna acis. Paturēt un ar tām lūkoties pasaulē tā, it kā katru parādību redzētu pirmo reizi. Skatīties un nebaidīties brīnīties, lai dzīve nebūtu garlaicīga, lai pasaule nevītos smagajā pelēcīgumā, ir jātic brīnumam. Jātic pasakai, Ziemassvētkuvecītim, rūķim, Sniegbaltītei, Lieldienu zaķim, viņi šurp sūtīti mūsu dzīvi padarīt neparastāku, krāsaināku un vieglāku.” Viņa teic: “Darām visu, lai katram bērnam ir radoši bagāts un interesants sadarbības process mūsu iestādē! Lepojamies, ka vecāki mūs novērtē, un iestādē ir bērni. Lai mums visiem izdodas jauno darba sezonu uzsākt ar šādu apņemšanos!”

 

Informē

Birute Mežale

Palsmanes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja

 

Sagatavoja

Laura Grīnvalde

Komunikācijas speciāliste

 

Foto: no Palsmanes PII Facebook lapas