2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes vadītāja Birute Mežale: Esam attālināti, bet kopā!

Katram esot savās mājās, Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes saime ārkārtas situācijā turas kopā. Visiem kopā ir uzlikts jauns pārbaudījums, kā spēsim ar to tikt galā, kur smelsimies spēku un atbalstu? Tagad tik saprotam, ka ikdienas rosīgā kņada un rūpes bija tas, kas  deva darba  prieku un darba sparu. Jaunās situācijas  pieredze veidojas no dienas uz dienu, ar maziem solīšiem un jauniem izaicinājumiem.

Skolotājas ir guvušas pieredzi, kā pirmsskolniekiem piedāvāt mācības  attālināti. Tas gan ir iespējamas tikai ar vecāku atbalstu. Iestādes visu grupu skolotājas aktīvi iesaistās attālinātā mācību procesā, meklē iespējas, kā veiksmīgāk piedāvāt apgūstamās vielas materiālus. Darāmie darbi tiek sūtīti uz bērnu vecāku e-pastiem, izmantots arī WhatsApp grupas un sūtītas arī vēstulītes uz pastkastītēm ar pavasarīgiem sveicieniem un saldumiņiem, ja nepieciešams ir arī klātienes tikšanās, protams, ievērojot visus drošības ieteikumus. “Mārītes” grupas skolotājas savus vecākus izaicināja uz vakara pasaciņas lasīšanas akciju, kurā katru vakaru noteiktā laikā kāds no vecākiem lasīja grupas čatiņā pasaku un nodeva stafeti citam vecākam. Tas sagādāja prieku, jautrību un iespēju uzzināt, kādas tad ir mūsu bērnu vai, varbūt, vecāku mīļākās pasakas. Arī  mūzikas skolotāja aktīvi sadarbojas ar vecākiem, nosūtot  iedziedātas  dziesmiņas, ritmiskus vingrinājumus un  video ar savu piemēru, lai bērni  redz, dzird un līdzdarbojas. Šo laiku skolotājas velta, lai mācītos, pilnveidotu  profesionālās zināšanas, gatavotu materiālo bāzi ar mācību materiāliem un didaktiskām spēlēm, kuras tiks izmantotas mācību un audzināšanas darbā. Notiek arī sapulces ZOOM platformā un tiešsaitē esam tikušās ar psiholoģi  Inesi Taubi, guvušas atbildes un ieteikumus uz interesējošiem jautājumiem. Šī situācija mūs ir satuvinājusi ar grupas bērnu ģimenēm, jo saziņa notiek nepārtraukti. Esam noilgojušās pēc ikdienas darba, pēc saviem bērniem, pēc darba kņadas un nepārtrauktās rosības. Mēs pat nezinājām, ka mums ir tik atsaucīgi, pozitīvi noskaņoti un radoši vecāki! Par to mēs pārliecināmies, saņemot atgriezenisko saiti par uzdotajiem darbiņiem, kā viņiem ir veicies ar izpildi. “Protams, ļoti labi izprotam vecāku noslogotību un pienākumu klāstu, tāpēc ļoti pārdomājam uzdevumus, ko sūtam, lai tie tiešām ir izpildāmi ar tiem resursiem, kuri vecākiem ir mājās,” tā atzīst skolotājas.

Markusa un Elīzas mammas grupas čatiņā izteica šādu domu: “Laikam jau augstākstāvošais redzēja, kā cilvēki dzīvoja, steiga, skriešana un nebija pat laika ne bērniem, ne ģimenei. Tagad pienācis laiks kopā būšanai un laiks savam bērnam”. Savukārt Martas un Elzas mammas vēstule sasildīja ar šādu ziņu:  “Vēlējos tik pateikt, ka grupā ir pašas labākās audzinātājas. Viņas tik interesanti izdomā visādus uzdevumus, sūta foršas idejas un vienkārši tāpat interesējas par mūsu bērniem.”

Lūk, tā mēs dzīvojam, strādājam, viens otru balstām un saprotam. Smeļamies prieku dabā  un saulītē, izbaudām šo kopā būšanas laiku, atrodam sevī mieru un dodam to savējiem ar mīļu un ciešu apskāvienu, jo kāds gudrais ir teicis, ka dārgākās rotas, kuras rotā  kaklu ir tavu bērnu rokas!

Sargājam sevi un savus tuvos, esam garā stipri un kopā mums viss izdosies!

 

Palsmanes pagasta pirmsskolas iestādes vadītāja Birute Mežale