2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Paldies konkursu un olimpiāžu dalībniekiem!

“Zināšanas ir bagātība un vērtība, ko neviens nevar atņemt,” 27. aprīlī,  uzrunājot skolēnus, kuri ar izciliem panākumiem piedalījušies novada, starpnovadu un valsts mēroga konkursos un olimpiādēs, teica Smiltenes vidusskolas direktores pienākumu izpildītāja Valda Cirīte. “Paldies, ka ar savām zināšanām esat ļāvuši Smiltenes vidusskolas vārdam izskanēt visā novadā un Latvijā! Novēlu jums visiem arī turpmāk saglabāt prieku par mācīšanos un zināšanām!”

Konkursu un olimpiāžu dalībniekus, viņu vecākus un skolotājus sveica arī Smiltenes novada izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs: “Aiz katra brīnišķīga bērna vienmēr ir brīnišķīgs pedagogs un laba sadarbība ar vecākiem, aiz katra lielāka vai mazāka sasnieguma – daudz darba. Paldies jums par to!”

Pasākuma dalībniekiem brīnišķīgu muzikālu sveicienu bija sagatavojuši: ceturto, piekto un sesto klašu meiteņu ansambļi (diriģente Solvita Posse, koncertmeistare Inga Strazdiņa) un Smiltenes vidusskolas jauniešu koris “Lido” (diriģents Ilmārs Točs, koncertmeistare Inga Strazdiņa).

Pasākums noslēdzās ar aizraujošu erudīcijas spēli, ko vadīja skolas absolventi – Jānis un Līga Zālīte.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris