2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Orientēšanās spēle Smiltenes uzņēmumos

Smiltenes tehnikuma 4.kursu un 3.viesnīcu pakalpojumu kursa audzēkņi šodien karjeras izpētes nolūkos izspēlēja orientēšanās spēli “Vai tu pazīsti šo uzņēmumu/iestādi?” Jauniešiem divu stundu laikā vajadzēja atrast dažādu jomu Smiltenes uzņēmumus, uzņemt pie tiem selfijus un īpaši šim nolūkam sagatavotās darba lapās atbildēt uz jautājumiem par kontrolpunktiem. Pēc tam visi gatavoja īsas prezentācijas un dalījās jaunajā pieredzē, izvērtējot vērtīgākos ieguvumus, uzdevumu izpildes laikā radušās grūtības un komandas sadarbību.

“Spēles laikā jaunieši iepazinās ar dažādiem pilsētas un novada uzņēmumiem/iestādēm. Uzdevumi rosināja izzināt uzņēmumu specializāciju un piedāvātās darba iespējas. Viens no šā pasākuma galvenajiem mērķiem bija – veidot audzēkņu priekšstatu par iedzīvotāju apmeklētākajiem uzņēmumiem Smiltenē, izvērtēt un salīdzināt iegūto informāciju par darba iespējām tajos,” informē Smiltenes tehnikuma karjeras skolotāja Maira Kupriša.

Spēles dalībnieki pilnveidoja prasmi strādāt komandā un izmantot radošu pieeju dažādu uzdevumu veikšanā. Jaunieši guva ieskatu daudzveidīgajā profesiju pasaulē un karjeras iespējās tajā. Lai izpildītu visus dotos uzdevumus, vienlīdz svarīga bija gan prasme komunicēt, gan – pieņemt lēmumus un orientēties apvidū.

“Jaunieši varēja brīvi izvēlēties maršrutu, pa kuru sasniegs kontrolpunktus. Smiltenieši audzēkņiem, kuri atbraukuši mācīties no tālākiem novadiem, izrādīja Smilteni un taisnākos ceļus, pa kuriem var nonākt dažādās pilsētas vietās,” stāsta Smiltenes tehnikuma uzņēmējdarbības skolotāja Elita Rence. “Jaunieši pēc spēles atzina, ka tā viņus savstarpēji saliedējusi, rosinājusi iepazīt tuvāk Smilteni un tās uzņēmumus. Kopumā pasākums bija izdevies un noteikti ko līdzīgu atkārtosim arī nākamajā mācību gadā.”

“Bija interesanti. Ieguvumu noteikti bija vairāk par grūtībām,” sacensības komentēja jaunieši. Vairākums no viņiem par prioritāti izvirzīja  iespēju kopā iepazīties ar visiem kartē norādītajiem uzņēmumiem, nevis – iespējami ātrāk izpildīt dotos uzdevumus, lai pirmie atgriezties skolā. Iespējams, tāpēc arī gandrīz visi komandu sadarbību novērtēja kā labu. Vislielākie ieguvēji bija tie, kuri prata veiksmīgi sadarboties arī ar citām komandām – viņu selfijos uzņēmuma nosaukumi nebija “spoguļrakstā”.

Minētā spēle bija komandas darbs arī Smiltenes tehnikuma skolotājiem: Lienei Brūvelei, Elitai Rencei, Kuprišai un Anitai Biseniecei.

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Baiba Vahere, no jauniešu personiskā arhīva

Vairāk foto  pieejamas ŠEIT.