2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

OJĀRA VĀCIEŠA SKOLAI – 100

“Gaujiena ir viena laba ceļa sākums”, tā par Gaujienu un saviem skolas gadiem teicis dzejnieks Ojārs Vācietis, Gaujienas vidusskolas absolvents.

Šogad Gaujienas skolai 100 gadu jubileja. Tagadējā Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola ir Gaujienas vidusskolas, Gaujienas ģimnāzijas mantiniece, kas turpina iesākto ceļu. Izauklējusi un pasaules ceļos pavadījusi vairāk nekā 1000 absolventu. 10. septembrī skola svinēja savu 100. dzimšanas dienu. Uzrunu klātesošiem teica skolas direktore Ieva Zariņa, sveicot visus šai svinīgajā pasākumā. Koncerta uzvedums sastāvēja no vairākām tematiskām lappusēm, kuras pāršķīra skolas absolventi. Prezentācijā klātesošie varēja izsekot līdzi skolas gaitām, sākot no pirmsākumiem, no skolas dibināšanas 1922.g. 3.septembrī, ietverot sevī daudzveidīgo skolas dzīvi. Gan skolas patriotisko ceļu, kas saglabāts līdz šodienai, glabājot Cēsu pulka Skolnieku rotas karogu un ar to saistītās tradīcijas, gan pasākumus, kas iepriecināja lielus un mazus, gan atverot romantiskas lappuses, kurās dzimst pirmā draudzība un mīlestība skolas gados. Ne tikai Ojārs Vācietis varēja teikt siltus vārdus meitenei no savas klases, daudzi gaujienieši atrada savas otrās pusītes un loloja mīlestību, kas aizsākta skolas gados.

Ir prieks par ikvienu absolventu, kuram skola deva spārnus tālākam lidojumam. Kāds tas bija, to varējām dzirdēt no Baibas Gabrānes, ārstes – ķirurģes, no Sandras Muižnieces – Brasavas, Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītājas, Pārtikas tehnoloģijas katedras profesores, vadošās pētnieces Jelgavas Lauksaimniecības universitātē, no Armanda Ruka, Valsts policijas priekšnieka un no Arta Riepnieka, kurš ir zinātnieks Amerikā un uzrunāja mūs video. Mēs lepojamies ar ikvienu, bet īpaši ar tiem absolventiem, kuri savas darba un dzīves gaitas turpina Gaujienā, kuru bērni mācās mūsu skolā un kuri ir tie, par kuriem varam teikt – mūsējie.

Koncertu kuplināja dziesmas sieviešu un vīru vokālā ansambļa izpildījumā, absolventu ansamblis, dejas un dzejas priekšnesumi absolventu izpildījumā un mūsu skolēnu atraktīvais Popielas priekšnesums.

Skolas saimi sveica Smiltenes novada pašvaldības, Izglītības pārvaldes pārstāvji, bijušā Apes novada skolu pārstāvji un tuvākie Smiltenes novada kaimiņi – Smiltenes vidusskola un Grundzāles pamatskola, kā arī daudzi citi.

Pēc svinīgā pasākuma Gaujienas Tautas namā jubilejas vakars turpinājās pilī, kur klašu telpās absolventi dalījās pārdomās, atmiņās un atcerējās senos laikus jautrā dejas solī.

Uz tikšanos jaunajā simtgadē!

Informāciju sagatavoja skolotāja D.Pakalne

Foto: G.Ķelpa, A.Lizdika