2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā noslēdzies iniciatīvu projekts “Kontakts”

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā noslēdzies Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras “Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas “Kontakts” iniciatīvu projekts.

Projekta laikā esam guvuši jaunas prasmes kā plānot kopīgas aktivitātes, radošās darbnīcas, sastādīt budžetu, veidot draudzīgas un cieņpilnas attiecības, pilnveidot komunikācijas prasmes, iekļaut bērnus ar īpašam vajadzībām, uzņemties iniciatīvas prasmes, veicināt sadarbošanos kopā ar Gaujienas pamatskolas skolēniem un skolotājiem.

Pēc projekta izvērtēšanas secinājām, ka esam veicinājuši skolas pašpārvaldes savstarpējo sadarbību, iesaistījuši vairāk skolēnus, ieguvuši jaunus draugus, apguvuši dažādas prasmes, piedalījušies un veiksmīgi novadījuši visas saplānotās aktivitātes, vairāk uzzinājuši par līdzdalību un iekļaušanu, veidojoši sadarbību ar kaimiņskolu.

Noslēgumā bija kopīga piparkūku cepšana, gandarījums par paveikto, jaunu ieceru plānošana un turpmākās sadarbības veicināšana.

Informē: Dagnija Pakalne, projekta koordinatore