2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

NVA piedāvā atbalstu biedrībām, nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aicina biedrības, nodibinājumus un augstākās izglītības iestādes (universitātes, akadēmijas, augstskolas un koledžas) pieteikties pasākuma “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” īstenošanai, iesaistot darbā sabiedrības labā bezdarbniekus vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot) un bezdarbniekus ar invaliditāti. Pieteikumus pasākuma īstenošanai pieņem visas NVA filiāles visā Latvijā.

 

Biedrībām un nodibinājumiem tā ir iespēja darbā sabiedrības labā iesaistīt centīgus palīgus, bet augstākās izglītības iestādēm – iespēja akadēmiskā un pētnieciskā darba veikšanai piesaistīt enerģiskus un perspektīvus studentus. Savukārt NVA reģistrētie jaunieši un bezdarbnieki ar invaliditāti, piedaloties pasākumā, varēs iegūt darbam nepieciešamo pieredzi un attīstīt darba iemaņas.

Bezdarbniekam, kas piedalās pasākumā, NVA maksā stipendiju – 10 eiro dienā. Stipendijas apmērs mēnesī tiek aprēķināts atbilstoši nostrādātām dienām. Bezdarbnieks tiek apdrošināts pret nelaimes gadījumiem, NVA apmaksā arī obligātās veselības pārbaudes, ja tās ir paredzētas normatīvajos aktos, kā arī kompensē izdevumus individuālo aizsarglīdzekļu iegādei COVID-19 apdraudējuma mazināšanai. Viena bezdarbnieka iesaistes ilgums pasākumā – no diviem līdz sešiem mēnešiem.

Detalizētāka informācija izlasāma NVA tīmekļvietnē.

Kā pieteikties pasākuma īstenošanai?

 

1.solis

Biedrībām un nodibinājumiem jāaizpilda NVA tīmekļvietnē pieejamais pieteikums, savukārt augstākās izglītības iestādēm jāaizpilda pieteikums, kuram jāpievieno arī pielikums.

 

2.solis

Aizpildītais pieteikums jāiesniedz NVA filiālē, kuras apkalpošanas teritorijā tiks īstenots pasākums. Pieteikums pasākumam jāiesniedz NVA filiālē klātienē vai ar pasta starpniecību, vai elektroniski – parakstot dokumentu ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz NVA filiāles e-pastu. Visu NVA filiāļu kontaktinformācija pieejama NVA mājaslapā.

 

Pieteikumus izvērtēs NVA filiāles aktīvo nodarbinātības pasākumu īstenotāju izvēles komisija un informēs pieteikumu iesniedzējus par pieņemto lēmumu.

 

Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” ietvaros. 2020.gadā 193 bezdarbnieki dalību pasākumā uzsākuši biedrībās un nodibinājumos, bet 49 studenti bezdarbnieki – augstākās izglītības iestādēs.

 

 

ESF projekts “Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem” Nr.9.1.1.1/15/I/001