2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Novada jaunieši aizvada aizraujošu pasākumu “Water party (ūdens ballīte)”

15. jūnijā Apē Smiltenes novada jaunieši no Palsmanes, Grundzāles, Virešu, Gaujienas, Trapenes pagastiem un Apes pilsētas piedalījās pasākumā “Water party”, kuru organizēja un vadīja Smiltenes novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieces Anete Esmeralda Aizupiete un Inga Grizāne.

Pasākumā piedalījās 26 jaunieši vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Organizatoru mērķis bija veicināt jauniešu sadraudzību un brīvā laika pavadīšanu ar pievienoto vērtību, kas šajā pasākumā bija – sadarbība un drošība uz ūdens. Caur neformālās izglītības metodēm jaunieši attīstīja sadarbības prasmes un papildināja savas zināšanas par drošības pasākumiem, kuri jāievēro ejot peldēties un par rīcību, ja pamana kādu slīkstam.

Pasākuma “Water party” dalībnieki noslēgumā aizpildīja anonīmu anketu, augsti vērtējot pasākumu kopumā, tai skaitā no 26 dalībniekiem, 24 norādīja, ka gribētu vēlreiz piedalīties līdzīgā pasākumā, divi jaunieši atbildi nebija norādījuši.

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par aktivitātēm jauniešiem Smiltenes novadā un apskatīt pasākumu norisi bilžu un video formātā, piesekojot Facebook “Smiltenes novada jaunieši” vai Instagram “smiltenes_jauniesi”.

Pasākuma “Water party” organizatori izsaka pateicību Apes jauniešiem par pasākuma iniciatīvu un visiem, kuri piedalījās un atbalstīja “Water party” īstenošanu. Pasākums finansēts no Smiltenes novada Izglītības pārvaldes budžeta līdzekļiem jaunatnes darba īstenošanai, mobilā darba ar jaunatni nodrošināšanai.

 

Inga Grizāne

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes

jaunatnes darbiniece