2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Noslēgumam tuvojas projekta “Dzīves krāsas un otas pašu rokās” realizācija

Biedrība “Grundzāle 2010” sadarbībā ar Grundzāles pamatskolu realizē projektu “Dzīves krāsas un otas pašu rokās”. Projekta mērķis – palielināt Grundzāles pamatskolas 5.-9.klašu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību, iesaistīt izglītojamos neformālās izglītības aktivitātēs, sniedzot informāciju un atbalstu, un veicinot līdzdalību savas ikdienas dzīves dažādošanā un personības pilnveidē.

Projekta realizācija tapusi iespējama pateicoties Smiltenes novada domes rīkotajam projekta “Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” konkursam. Projekta kopējais finansējums 4600 eur.

Projekta aktivitātes sastāv no trīs daļām. Pirmā, kas norisinājās visa mācību gada garumā, bija Grundzāles pamatskolas skolēnu regulāras tikšanās ar Gulbenes novada valsts ģimnāzijas pašpārvaldes jauniešiem un viņu vadītāju. Nodarbībās dalībnieki uzzināja kas ir brīvprātīgais darbs, kādas izaugsmes iespējas tas dod katram iesaistītajam, kāda nozīme ir savu spēju un talantu atklāšanai un izkopšanai, savu mērķu definēšanai un īstenošanai, pilnveidoja prasmes sadarboties, risināt konfliktus. Nodarbības notika Grundzāles pamatskolā, kultūras namā un, sadarbībā ar Bilskas pamatskolas skolēniem un biedrību “Vilkmuiža 2011”, Mēru muižā.

Otrā projekta daļa paredzēja iegādāties izglītojamiem noderīgu inventāru – boksa maisu un trīs dažāda izmēra boksa cimdu pārus dusmu izlādei, un žonglēšanas inventāru saturīgai brīvā laika pavadīšanai. Nu ikvienam ir iespēja prasmīga entuziasta vadībā apgūt žonglēšanas pamatprasmes ar riņķiem, vālītēm un bumbiņām.

Trešā daļa ir nometne, kura no 10. līdz 14. augustam norisinās atpūtas bāzē “Slīpi”. Tajā 18 Grundzāles pamatskolas skolēni piedzīvos un baudīs nodarbības fiziskai , prāta un emocionālai labsajūtai- izdzīvošanas apmācības, velo pārgājiens, maizes cepšana, danču vakars- tās ir tikai dažas no šajās piecās dienās paredzētajām nodarbībām.

Projekta īstenošanu plānots pabeigt 2020.gada 31. augustā.

 

 

Informāciju sagatavoja: biedrības “Grundzāle 2010” valdes locekle,

projekta vadītāja Alda Zvejniece