2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Noslēdzies projekts “Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai”

Smiltenes novada pašvaldība īstenojusi projektu “Multi fitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai” (projekta Nr. 22-09-AL10-A019.2203-000003), ar mērķi iegādāties multi fitnesa staciju un solu Palsmanes pamatskolas teritorijā, lai veicinātu skolēnu un jauniešu interesi par fiziskajām aktivitātēm, saturīgu brīvā laika pavadīšanu un pievēršanos ielu vingrošanai.

Projekta ietvaros tika iegādāta un uzstādīta multi fitnesa stacija, kura ir paredzēta sportam brīvā dabā. Komplekss sastāv no tādiem sporta elementiem, kā pievilkšanās trenažiera, pakāpienu platformām, līdztekām, trenažieriem vēdera presei, muguras muskuļiem, horizontālās un vertikālās vingrošanas sienas un dažāda līmeņa pumpēšanās trenažiera, kas ļauj veikt dažādus vingrinājumus, attīsta un stiprina dažādas muskuļu grupas. Blakus multi fitnesa stacijai tika novietots atpūtas sols, kas aprīkots ar apģērba pakaramajiem, kas paredzēts personīgo lietu novietošanai un atpūtai.

Projekta rezultātā tika dažādotas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, veicinot fizisko aktivitāšu un veselīga dzīvesveida popularizēšanu skolas skolēnu, pagasta un novada iedzīvotāju vidū.

Projekta kopējais finansējums ir 5358,56 EUR, no tā Lauku atbalsta dienesta finansējums –  4822,70  un Smiltenes novada pašvaldības līdzfinansējums 535,86 EUR.

Projekta pieteikums sagatavots un guvis atbalstu vietējās rīcības grupas biedrības „Abulas lauku partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2015.—2020. gadam izsludinātajā projektu pieteikumu iesniegšanas 11. kārtā. Projekts īstenots Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansējumu. Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu administrē Lauku atbalsta dienests.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai (ELFLA) pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_lv.

 

Attīstības un plānošanas nodaļa