2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Noslēdzies lekciju cikls “Kompetenču pieeja mācību satura realizācija pirmsskolas izglītībā”

Smiltenes novada izglītības iestādēs norisinājās lekciju cikls “Kompetenču pieeja mācību satura realizācija pirmsskolas izglītībā”, kurš maijā noslēdzies. Šomēnes dalībnieki viesojās divās nodarbību īstenošanas vietās – Smiltenes PII “Pīlādzītis” un Palsmanes pagasta PII.

2. maijā Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis” notika lekciju cikla “Kompetenču pieeja mācību satura realizācija pirmsskolas izglītībā” otrā nodarbība. Pasākuma laikā iestādes vadītāja Santa Rudzīte novada pedagoģisko personālu iepazīstināja ar izglītības iestādi, kā arī sniedza teorētisko un praktisko izklāstu par bērna jēgpilnu darbošanos mācību jomu centros.

Savukārt 16. maijā Palsmanes pagasta PII notika lekciju cikla “Kompetenču pieeja mācību satura realizācija pirmsskolas izglītībā” trešā, noslēdzošā nodarbība. Novada kolēģus sirsnīgi sagaidīja iestādes vadītāja Birute Mežale, kas pastāstīja un parādīja izglītības iestādi. Lekciju vadītāja Santa Rudzīte sniedza teorētisko izklāstu un mudināja praktiski darboties, plānojot mēneša tēmas un izvirzot komplekso sasniedzamo rezultātu, kā arī sasniedzamos rezultātus mācību jomās.

Paldies Santai Rudzītei par lekciju cikla īstenošanu Smiltenes novadā!

Linda Purmale

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes 

Pirmsskolas un sākumskolas metodiķe