2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

No 1. augusta Smiltenes vidusskolai būs jauna direktore – Inguna Kondratjeva

Otrdien, 2023. gada 13. jūnijā,  Smiltenes novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē deputāti nolēma par Smiltenes vidusskolas jauno direktori ar 2023. gada 1. augustu iecelt Ingunu Kondratjevu. 

Pašvaldības izsludinātajā konkursā, laikā no 2023. gada 14. aprīļa līdz 7. maijam, uz Smiltenes vidusskolas direktora/-es amata vakanci tika saņemti kopumā četru pretendentu pieteikumi. Izvēloties direktori, konkursa komisija pirmajā kārta vērtēja saņemtos pieteikumus saskaņā ar nolikumā noteiktajām prasībām – izglītību, valodas prasmes,  darba pieredzi izglītības jomā un vadībā, izpratni par pašvaldības un skolu darba organizāciju, finanšu vadības jautājumiem, reputāciju un citas prasmes. Otrajā kārtā bija jāsagatavo stratēģiskais redzējums par Smiltenes vidusskolas attīstības iespējām turpmākajos 3 gados. Izvērtējot konkursa rezultātus, komisija pieņēma lēmumu ieteikt Smiltenes novada pašvaldības domei Smiltenes vidusskolas direktora amatā iecelt Ingunu Kondratjevu. Ārkārtas domes sēdē deputātu vairākums (10 deputāti balsoja “par”, 3 deputāti “atturas”, 2 deputāti sēdē nepiedalījās) atbalstīja komisijas lēmumu.   

Inguna Kondratjeva ieguvusi dabaszinātņu bakalaura un maģistra grādu matemātikā Latvijas Universitātē,  vidusskolas matemātikas un pamatskolas fizikas skolotāja kvalifikāciju. No 2017. gada pilda Trikātas pamatskolas direktores amatu. I. Kondratjevas pirmā darba vieta pēc studijām bija Smiltenes ģimnāzija, kur 18 gadus strādāja par  matemātikas skolotāju, astoņus gadus ieņēma direktora vietnieces metodiskajā darbā amatu. Vadījusi Smiltenes novada matemātikas skolotāju metodisko apvienību, vairākus gadus strādājusi par matemātikas skolotāju Trikātas pamatskolā un Valmieras Valsts ģimnāzijā. Viņai ir starptautiska pieredze projektu vadīšanā un īstenošanā, izdevusi vairākas publikācijas un atbalsta materiālus matemātikā pedagogiem un skolēniem. 

Inguna Kondratjeva stāsta, ka atgriešanās Smiltenē un savā pirmajā darba vietā ir emocionāla un skaista: “Atgriežos ar pozitīvām un jaukām atmiņām, kuras nav izzudušas, jo šeit ir pavadīti 18 skaisti gadi ar radošiem skolēniem, vecākiem, pedagogiem un absolventiem, ir bijis foršs komandas darbs.” Jautājot, ko skolēni, vecāki un pedagogi var sagaidīt viņas vadībā,  Inguna uzsvēra, ka viens no uzdevumiem ir nodrošināt kvalitatīvu, mūsdienīgu un uz augstiem rezultātiem vērstu izglītību, viņa vēlas stiprināt STEM jomu (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika), veicināt sadarbību ar uzņēmējiem, lai iedzīvinātu skolēnu mācību uzņēmumus un lai viņi varētu iegūt pirmo pieredzi uzņēmējdarbībā,  veidot emocionāli drošu vidi, kā arī stiprināt Smiltenes novada izglītības iestāžu savstarpējo sadarbību.

Jaunajai Smiltenes vidusskolai direktorei novēlam sasniegt izvirzītos profesionālos mērķus, turpināt pilnveidot skolas tradīcijas un celt iestādes prestižu, lai šī ir vieta, kur atklāt jaunus talantus, iegūt zināšanas un prasmes! Paldies Smiltenes vidusskolas direktores vietniecei Valdai Cirītei par ieguldīto darbu un veiksmīgo sadarbību, pildot direktora amata pienākumus! Lai Smiltenes vidusskolai sanāk!

Smiltenes vidusskola ir viena no lielākajām izglītības iestādēm Vidzemē –  2022./2023. mācību gadā skolā mācās 1040 skolēni, tai skaitā 130 bērni pirmsskolas grupās. Skola nodrošina kompetencēs balstītu, mūsdienīgu un konkurētspējīgu izglītību.

 

Sagatavoja

Marita Mūze, Smiltenes novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja