2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Nākamajiem absolventiem izskanējis zvans uz pēdējo mācību stundu

12.maijā Smiltenes vidusskolas zāli  atkal greznoja Smiltenes skaistāko pavasara ziedu simboliskais zvans mūsu nākamajiem absolventiem. Šķiet, pavisam nesen divpadsmitie 1.septembrī skolā ieveda pirmo klašu skolēnus, bet šodien mazie skaisti un svinīgi ieskandināja zvanu uz pēdējo mācību stundu viņiem pašiem. Tūlīt, tūlīt eksāmeni, pēc tam izlaidums un jādodas tālāk. Uz brīdi apstājās laiks, brīnišķīgajā tradīcijā apvienojot Smiltenes vidusskolas absolventu paaudzes…

“Šis bija īpašs brīdis jums, devītie un jums, divpadsmitie,” nākamos absolventus uzrunāja direktores pienākumu izpildītāja Valda Cirīte. “Pēdējais zvans nozīmē, ka divpadsmito klašu skolēnus skolas zvans patiesi vairs nekad neaicinās uz mācību stundu, bet devīto klašu skolēniem šis mirklis ir apliecinājums tam, ka sperts pirmais būtiskais solis ceļā uz zināšanu nākamo pakāpi. Skolā jūs esat ieguvuši zināšanas, prasmes un iemaņas, kas noderēs turpmākajā dzīvē un kuras jums pavisam drīz nāksies apliecināt eksāmenos. Šogad pirmoreiz devīto klašu skolēni kārtos centralizētos eksāmenus, bet divpadsmito klašu skolēni – augstākā līmeņa eksāmenus. Vissirsnīgākais paldies ikvienam skolotājam, kas palīdzēja jums sagatavoties šim pirmajam pārbaudījumam! Paldies klašu audzinātājām un audzinātājam par atbalstu, rūpēm un klātbūtni! Paldies ikvienam tehniskajam darbiniekam, kas ik dienu rūpējās un mīlestībā bija klāt jums šeit, skolā! Lai jums izdodas eksāmenos parādīt savu labāko sniegumu, lai veiksme ir ar jums un lai nākotnē izdodas izvēlēties pareizo ceļu, pa kuru ejot, turpināt izglītību.”
9.un 12.klašu skolēniem pirms došanās pretim dzīves lielajiem mērķiem bija jāiztur zināšanu pārbaude kombinētajā mācību stundā. Tajā nācās atsaukt atmiņā visu iepriekš apgūto. Pārbaudījumu kopā ar jauniešiem godam izturēja arī viņu klašu audzinātāji, iegūstot mazliet vairāk punktu.
Absolventi teica paldies skolotājiem par rūpēm, par zināšanām, iedrošinājumu un atbalstu. Tieši šeit, Smiltenes vidusskolā viņi iemācījās lasīt, rakstīt, rēķināt, noteikt ģeogrāfijas kartē koordinātes, formulas fizikā un ķīmijā, atšķirības šūnās, svarīgākos vēstures notikumus, pirmās funkcijas programmēšanā un daudz jo daudzko citu.

Pēdējā zvana pasākums ir viena no skaistākajām un sirsnīgākajām Smiltenes vidusskolas tradīcijām.

Pirmklasnieki, kas jau pēc dažiem mēnešiem būs braši otrklasnieki, no absolventiem dāvanā saņēma balonus ar skaistiem vēlējumiem. Viņus vienmēr vienos vieta, kuru viņi mīl un izjūt kā savējo. Mazas rociņas, kuru rokās skanēja zvans, turpinās absolventu iesāktās tradīcijas un reiz ļaus Smiltenes vidusskolas vārdam izskanēt visa Latvijā un tālāk…. Bet 9.un 12.klašu skolēniem vēlam veiksmi eksāmenos, lai piepildās visas labās ieceres, lai izdodas ieraudzīt savu vārdu uzņemto vidusskolas skolēnu vai augstskolas studentu vidū!

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Jānis Ūdris