2023. gada 7. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Mūžībā devusies Smiltenes Mūzikas skolas skolotāja Ilze Megne

Tā gaisma ko izstaro svece,

Tas gaišums, kas liesmiņā plīvo,

Tas izplēn, tas pazūd, un izgaist,

Bet gaisma, kas cilvēkā dzīvo,

Un siltums, ko izstaro sirds,

Tas nezūd – tas paliek un mirdz.

 

Ilze Megne

(30.06.1965. – 24.09.2021.)

Smiltenes Mūzikas skolas klavierspēles skolotāja, koncertmeistare.

 

Ilze Megne dzimusi un augusi Smiltenē. Pēc studijām atgriezusies dzimtajā pusē, lai strādātu Smiltenes Mūzikas skolā. Mūzikas skolā nostrādāti 37 gadi.

Laimīgi tie audzēkņi, kas mācījās pie Ilzes, jo paralēli mācību procesam skolotāja bija izcila personība, kura bagātināja ikviena pasaules uztveri. Ar saviem bijušajiem audzēkņiem saglabāja un uzturēja labas attiecības arī pēc skolas beigšanas.

Ilzes audzēkņi piedalījās dažādos vietējos un starptautiskos konkursos, kuros tika iegūti augsti novērtējumi, kā arī saņēma pateicību par izcilu klavierspēli, veicot koncertmeistares darbu.

Arī pašas Ilzes sirds piederēja koncertmeistares darbam, ko ikviens novērtēja kā izcilu. Neviena partitūra Ilzei nebija par grūtu, kad bija nepieciešams – brīvi improvizēja un transponēja. Bija gatava jauniem izaicinājumiem, dažkārt arī nesaudzējot sevi.

Skolas absolvente Unda Akule atceras: “Ilzīte bija brīnišķīga klavieru skolotāja. Varu apgalvot, ka uz klavieru stundām vienmēr gāju ar prieku. Atceros, ka reizēm puse no stundas mums pagāja sarunās (tā bija mana mīļākā daļa), bet tik un tā mēs darbiņus padarījām ļoti labi. Viņa man palīdzēja gatavoties neskaitāmiem koncertiem un konkursiem, kur kopā guvām arī panākumus! Liela veiksme, ka man bija iespēja mācīties pie tik talantīgas mūziķes un mīļas skolotājas. Paldies Tev, Ilzīt!”

Kolēģi Ilzi atceras ar lielu sirsnību un cieņu. Viņa bija kolektīva dvēsele dažādos skolas pasākumos, uzturēja pozitīvu gaisotni, no sevis izstarojot labestību.

 

Izsakām visdziļāko līdzjūtību Ilzes Megnes ģimenei, audzēkņiem un draugiem.

Lai gaišs ceļš, Ilzīt………………………………..  

      Smiltenes Mūzikas skolas kolektīvs