2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Mūžībā aizsaukta skolotāja Biruta Treimane (21.10.1929 – 9.03.2019)

Skolotāja Biruta Treimane skolā nostrādājusi 44 gadus, no tiem 27 Smiltenes vidusskolā. Līdz pat mūža nogalei viņa jutās piederīga skolai, kurai veltīja visu darba mūžu.
Smiltenes vidusskolā Biruta Treimane bija latviešu valodas un literatūras skolotāja, vēlāk – 1. – 4. klašu mācību pārzine, vidusskolas audzēkņiem – internāta skolotāja. Kolēģu un audzēkņu atmiņās viņa palikusi kā enerģiska, dzīvesgudra un izpalīdzīga skolotāja. Ar lielu interesi par dzīvi, savējiem un skolā notiekošo. Prasīga pret sevi un apkārtējiem. Kamēr vien pietika spēka, Birutai Treimanei bija svarīgi būt kustībā. Skolotāju iedvesmoja skolas vide, kurā viss nemitīgi mainās – mācību programmas, metodiskie līdzekļi un sadarbība ar skolēniem.
Pārvarēt ikdienišķas grūtības Birutai Treimanei palīdzēja gandarījums par paveikto darbu un iespēju audzēkņiem iemācīt pareizas valodas un literatūras skaistumu, prieks par sirsnīgo saskarsmi ar kolēģiem un skolēniem.
Darba stundas bija garas, audzēkņu – daudz. Taču Biruta Treimane prata atrast ceļu uz katra jaunieša sirdi. Spēcīgā harizma viņai pavēra iespēju pozitīvi ietekmēt jauno personību veidošanos, individuālās sarunās piebremzēt skolēnu jaunības maksimālismu un neapdomību, kā arī – rosināja jauniešus novērtēt izglītības lielo nozīmi.
Skolotāja Biruta Treimane aktīvi iesaistījās pilsētas sabiedriskajā dzīvē. Viņas saturiski dziļās un emocionāli piesātinātās uzrunas bagātināja laulību ceremonijas Smiltenes pilsētas dzimtsarakstu nodaļā.
Paldies skolotājai Birutai Treimanei par bagāto mūžu, labestību un mīlošo attieksmi pret ikvienu! Vissirsnīgākā līdzjūtība tuviniekiem!

Smiltenes vidusskolas kolektīvs