2024. gada 24. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Maijs Grundzāles pamatskolā

Līdz ar pavasara iestāšanos un dažādu ierobežojumu atcelšanu maijā skolēniem bija iespēja piedalīties dažādos ārpus stundu pasākumos. Par visu pēc kārtas.

5.klases skolniece K.E.Kucina un skolotāja I.Broma 6.maijā piedalījās Smiltenes un Valkas novada skaļās lasīšanas konkursa otrajā kārtā Lugažos. Elizabete izvēlējās lasīt 23.nodaļu no Dž.Patersona grāmatas “Pamatskola. Mans brālis ir briesmīgi liels melis”. Iejusties tēlos, atdarināt atbilstošas intonācijas, ieinteresēt grāmatas izlasīšanā – Elizabetei izdevās brīnišķīgi. Žūrijas locekļi tieši artistiskuma izpausmi atzīmēja kā īpašu veiksmi. Sīvā konkurencē Elizabete ieguva  godpilno 3.vietu.

9.maijā beidzot klātienē visi skolas skolēni aktīvi līdzdarbojās programmas “Latvijas skolas soma” finansētajā koncertlekcijā “Es mīlu Latviju!” – devāmies muzikālā ceļojumā pa visiem 5 Latvijas novadiem, uzspodrinājām zināšanas mūzikā, ģeogrāfijā, vēsturē un literatūrā. Visiem bija prieks kopīgi dziedāt populāras latviešu dziesmas “Pāri kalniem”, “Es skrienu” un citas.

Turpinot Erasmus+ projekta “Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21.gs.?” aktivitātes, 13.maijā četrdesmit pieci 6.-9.klašu skolēni un 4 klašu audzinātājas devās uz Tartu zinātnes centru “Ahhaa”. Skolēni ar lielu aizrautību un interesi iepazina daudzos centra eksponātus. Vislielākā piekrišana bija spoguļu istabai, tornim, ritenim, tunelim, gravitācijas istabai, zemestrīcei un sporta zālei. Nodarbībā mēģinājām padarīt redzamu katrs savu DNS. Daudziem tā bija pirmā reize šādā centrā, citiem – pat ārzemēs.

16.maijā visām klasēm Erasmus+projekta “Starpdisciplinaritāte -tilts vai robežas 21.gs.?” ietvaros notika Ebru mākslas nodarbības pasniedzējas Andas Kolosovas vadībā. Visi ar aizrautību radīja neatkārtojamus mākslas darbus, un ikvienam sanāca! Gandrīz visiem tā bija pirmā reize – gleznot šādā tehnikā.

20.maijā ar dzelteniem gaiļbiksīšu pušķiem aizsmaržojis Pēdējais zvans septiņiem Grundzāles pamatskolas 9.klases skolēniem!

Nosvinējuši Pēdējo zvanu, visi jutām līdzi 5.klases skolnieka Arta Harkina dalībai LTV1 erudīcijas spēlē “Gudrs, vēl gudrāks”, kurā Artim pietrūka tikai mazliet, lai tiktu finālā. Paldies skolotājai Dz.Bormanei par atbalstu klātienē un priekšmetu skolotājiem un ģimenei par Arta vispusīgajām zināšanām!

24.maijā 17 skolēni no 6., 7. un 8.klases piedalījās CSDD konkursa “Gribu būt mobils” finālā. Lai tiktu līdz finālam, skolēniem vajadzēja uzrādīt labas zināšanas sešās konkursa neklātienes kārtās par dažādām ar ceļu satiksmes drošību saistītām tēmām. Finālā skolēni pildīja dažādus ar uzdevumus, un katrs balvā ieguva termokrūzi.

28.maijā tika paziņoti arī Atklātās matemātikas olimpiādes rezultāti. No Grundzāles pamatskolas tajā piedalījās A.Harkins (5.kl.), M.J.Pommers (6.kl.) un A.E.Stafecka (6.kl.), un A.Stafecka ir ieguvusi 3.vietu. Olimpiādei skolēnus sagatavoja skolotāja Dz.Bormane.

Maijā noslēdzās ZAAO rīkotā otrreizējo materiālu vākšanas akcija “Dabai labu darīt”. Grundzāles pamatskola kopā nodeva 3488 kg makulatūras un 5053 PET pudeles, akcijā piedalījies trešā daļa skolēnu un viņu ģimeņu, un skolotāju. Čaklākie bija E.J.Melbārdis kopā ar ģimeni, kā arī K.I. un K.E.Kucini ar vecākiem.

Sporta sacensības maijā arī bija katru nedēļu. Starpnovadu sacensībās vieglatlētikā “Ziemeļu stīga” 6.-9.klasei gana prāvs medaļu birums – 15 medaļas un īpašs skolotāja Māra lepnums – 8.klases skolnieces J.Dzenītes iegūtā 1.vieta 100 m skrējienā. Smiltenes novada skolu sacensības vieglatlētikas četrcīņā U10 un U12 grupās – 10 skolas jaunie vieglatlēti izcīnīja 12 medaļas individuālajās disciplīnās un 3 medaļas kopvērtējumā. Starpnovadu sacensībās futbolā lauku skolām 2009.gadā dzimušajiem un jaunākiem dalībniekiem (gan zēniem, gan meitenēm) piedalījās Lizuma, Blomes un Grundzāles jaunie futbolisti – emocijas un līdzjušana bija gandrīz kā lielākajos Anglijas stadionos.

Gada noslēguma koncerts “…un kāda būs tava vasara?” 27.maija pievakarē pulcēja pilnu kluba zāli. Skolas 1.-4.klašu superkoris un ansamblis, 4 deju kolektīvi  priecēja visus koncerta klausītājus. Īpaši mīļas bija 1.-2.klases dejotāju dejas “dzīvoju pie kundziņa” un “Viena maza turku pupa”. Paldies interešu izglītības skolotājām I.Ķesterei un D.Purvlīcei par entuziasmu un pacietību, attīstot dziedāšanas, dejošanas un uzstāšanās prasmes!

Gada noslēguma pasākums 30.maijā – Jaunatnes iniciatīvu projekta “Ikviens ir vērtība” (finansē ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”) aktivitātes, kuru mērķis ir attīstīt skolēnu sociālās prasmes un viņu labizjūtu skolā, jo skolēniem, kas labi jūtas savu skolas biedru vidū, ir augstāka mācību motivācija.

Skolēni bija sadalīti 10 komandās, katrā komandā bija skolēni no 1.līdz 9.klasei.

Šoreiz biedrība “Atklāj sevi.lv” treneri bija sagatavojuši 12 īpašus uzdevumus, kas bija jāpaveic visai komandai kopā, – mēmajā šovā bija jāmin vārdi; krabī bija jāpārvietojas visiem reizē, atrodoties ar savām rokām uz kaimiņa pēdām; jāiet aizvērtām acīm pa trasi; ar 2 auklām jāpārvieto bumba; jāpalīdz olai veikt brīnišķīgu ceļojumu; jāpārcērt virve; jāuzrāpjas kokā; jāiesit ripa hokeja vārtos; jāpārdedzina virve; jāizpinās no aukliņām; jāskaita līdz 20, ievērojot nosacījumus un jāklausās sevī. Treneri īpaši uzteica komandu “Mafija of Latvia” par sadarbību un prasmi ikvienam atrast darbiņu katra uzdevuma veikšanā.

Pēc pasākuma skolēni saņēma balvas par dalību dažādos pasākumos, konkursos un olimpiādēs. Prieks par 9.klases skolnieka A.Dzenīša godalgoto dalību 3 olimpiādēs, 8.kl.skolnieču J.Dzenītes un K.Vilemsones iegūtajām godalgotajām vietām krievu valodas olimpiādē; A.E.Stafeckas atzinību un M.J.Pommera iegūto 3.vietu valsts matemātikas olimpiādes novada kārtā; kā arī A.Harkina, A.E.Stafeckas un K.Strazdiņas zelta liecību un M.Morītes sudraba liecību un 23 skolēniem (4.- 9.klase), kas mācījās uz labi un teicami. Astoņi 4.klases skolēni saņēma, visu gadu cītīgi mācoties, iegūtās velosipēda vadītāja apliecības; pie balvām tika arī cītīgākie lasītāji un rakstītāji.

Un beigās, turpinot tradīcijas, – desiņu cepšana, futbola mačs starp 8.klases zēniem un sākumskolas puišeļiem un pludmales volejbols skolas sporta laukumā.

Paldies ikvienam skolēnam un skolotājam par veiksmīgi aizvadītu, gana daudz izaicinājumiem pilno mācību gadu!

Skolotāja Dace Kalniņa