2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Mācāmies attālināti, bet kopā

            No 23. marta arī Grundzāles pamatskolā skolēni mācās attālināti. Šādā  režīmā aizvadītas septiņas pilnas mācību nedēļas. Ārkārtas apstākļi pieprasa pastiprinātu sadarbību starp skolēniem, skolotājiem, vecākiem. Skolēni apgūst spēju mācīties patstāvīgi un plānot savu dienu, skolotāji strādā pie jauniem veidiem, kā pasniegt mācību vielu, kā attālināti ieinteresēt un motivēt skolēnu mācībām, savukārt vecāku ieguldījums sadarbībā ar skolu ir neatsverams.

          Uzsākot mācības, informējām izglītojamos un vecākus, kādas darba organizācijas formas attālinātās mācīšanās laikā izmantosim. Tie ir e-klase, e-pasts, portāli uzdevumi.lv, soma.lv, maconis.zvaigzne.lv, mācību programma Tava klase, arī citi iepriekš izmantotie resursi un līdzekļi – mācību grāmatas, darba lapas, darba burtnīcas, digitālo materiālu krātuves, skolotāju veidotie mācību materiāli, saziņa telefoniski, kā arī lietotne WhatsApp.

           Laiks, kurā īstenojam attālināto mācību procesu, ir izaicinājumiem bagāts arī skolotājiem. Skolotāji dara visu iespējamo un neiespējamo, lai mācību process būtu jēgpilns, saprotams gan skolēniem un  vecākiem, gan paši neapjuktu daudzajās skolēnu atbildēs, ko saņemam no katra skolēna individuāli. Klašu audzinātāji turpina uzturēt regulāru saziņu ar skolēniem un vecākiem. Acīmredzams, ka pamatatslēga attālinātajam mācību procesam ir spēja apgūt un izmantot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, taču tikpat skaidri redzama arī nepieciešamība pēc reālas komunikācijas cilvēku starpā. Lai satiktos ar kolēģiem, izmantojam zoom.us platformu, to veiksmīgi izmanto arī 9.klase latviešu valodas apguvē.

            Attālinātās mācības ir pilnīgi kaut kas jauns arī skolēniem, to nevar salīdzināt ar darbu klātienē, mācību stundā. Citiem veicas vieglāk, citiem grūtāk. Jauns izaicinājums skolēniem ir veicamo darbu organizēšana un pašdisciplīna, sava laika plānošana. Šajā ārkārtas situācijā skolēni novērtē mācīšanos skolā un skolotāja darbu, drauga palīdzīgo plecu.

          Īpaša loma veiksmīga attālināta procesa nodrošināšanā ir vecākiem. Neapšaubāmi – vecāku atbildība šobrīd ir palielinājusies. Jo jaunāks izglītojamais, jo lielāks atbalsts no vecākiem nepieciešams. Šis ir laiks, kad vecāki atklāj ko jaunu par savu bērnu, viņa zināšanām un nezināšanām. Arī viņi var iemācīties ko jaunu, mācoties kopā ar bērniem! Vecākiem izaicinājums ir atrast līdzsvaru starp savu darbu un mājas soli un palīdzību bērniem mācībās.

          Šobrīd mēs – pedagogi, izglītojamie, viņu vecāki – esam vienā komandā, mācoties pielāgoties situācijai, daloties zināšanās un resursos, lai šajā situācijā nodrošinātu izglītību mūsu bērniem. Ir ļoti svarīgi katram saprast, ka attālinātā mācīšanās nemaina darba režīmu, mainās tikai darba organizācijas forma. Mācības attālināti nav brīvdienas. Ir jāmācās, un tā ir visu mūsu atbildība – gan pedagogu, gan izglītojamo, gan izglītojamo vecāku.

          Emocionālā puse pašlaik ir vissvarīgākā. Tādēļ mums visiem ir ļoti nepieciešams saglabāt iekšējo mieru un citam citu atbalstīt. Lai visiem kopā izdodas!

 

Grundzāles pamatskolas direktores vietniece izglītības jomā Ilva Harkina