2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Lemj par Smiltenes tehnikuma nākotni

27.novembrī tiešsaistē notika Smiltenes tehnikuma konvents, kurā skolas, pašvaldību, Izglītības un zinātnes ministrijas, kā arī dažādu nozaru pārstāvji pārrunāja stratēģiski svarīgus jautājumus, kas būtiski, domājot par tehnikuma infrastruktūru un mācību programmu atbilstību aktuālajām darba tirgus prasībām.

“Smiltenes tehnikums var būt laimīgs – tam nav iemesla žēloties par audzēkņu skaitu, mūsu skolā mācās audzēkņi no visas Latvijas. Taču pasaule nepārtraukti mainās, tāpēc arī mums visu laiku jādomā, lai izglītības piedāvājumi atbilstu aktuālajām darba tirgus prasībām,” atzīst tehnikuma direktors Andris Miezītis. “Piemēram, šobrīd maksimāli izmantojam skolas materiālo bāzi mūžizglītības mācību programmām un kursiem, kas ir ļoti pieprasīti.

Intensīvi domājam arī par jauniem, darba tirgū vajadzīgiem izglītības piedāvājumiem. Ja viss notiks, kā iecerēts un ja ceļā nestāsies birokrātiskie šķēršļi, tad jau pavisam drīz Smiltenē jaunieši varēs apgūt ugunsdzēsēja/glābēja un vides tehniķa profesijas. Tās abas ir 4.Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņa mācību programmas audzēkņiem ar pamata izglītību. Mācību ilgums – 4 gadi. Sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību plānojam, kā nodrošināt minēto profesiju apguvei nepieciešamo materiālo bāzi.

Skolas struktūrvienībā Alsviķos iecerēta  jauna arodizglītības mācību programma ar izglītības kvalifikāciju apdares darbu strādnieks. Mācību ilgums – 2 gadi.”

Dzīvnieku patversme un eko automazgātava

Tehnikuma konventā tika pārrunātas arī ar skolas infrastruktūru saistītas ieceres. “Bez saimnieka gādības palikušo mājdzīvnieku liktenis Smiltenes novadā ir viens no sasāpējušiem jautājumiem jau daudzus gadus. Skola var piedāvāt telpas mazo dzīvnieku patversmes ierīkošanai. Tehnikuma audzēkņiem rūpes par nelaimē pamestajiem dzīvnieciņiem būs laba dzīves skola un iespēja nostiprināt praksē skolā iegūtās zināšanas,” uzskata tehnikuma direktors Andris Miezītis.

Domājot par vides tehniķu un mašīnzinību mācību programmu audzēkņu izaugsmi, tehnikumā plānots ierīkot Eko automazgātavu. Savukārt skolas  struktūrvienībā Alsviķos iecerēts uzlabot audzēkņu rehabilitācijas iespējas, ierīkot veselības takas un iegādāties inventāru vingrošanai skolas stadionā.”

Popularizējot kultūrvēsturisko mantojumu

“Smiltenes tehnikums atrodas Kalnamuižā, kas īpaša ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu. Šobrīd skola to popularizē ekskursijās kopā ar firsta madāmu Lilī,” informē tehnikuma direktors. “Tūristi atzinīgi novērtē arī maizes cepšanas meistardarbnīcas un biedrības “Smiltenes pūra lāde” aktivitātes mājamatniecības centrā. Muižas bijušā pārvaldnieka mājas pagrabā lieliski iederēsies arī telpas, kurās interesenti varēs iepazīties ar siera siešanu, sidra un kvasa gatavošanu. Savukārt vecajās klētīs plānojam atvērt metālapstrādes darbnīcu un telpas keramikas un pīšanas meistardarbnīcām.”

Konventā tika pārrunāts arī daudzās skolās ļoti aktuālais cilvēkresursu jautājums. Jaunie skolotāji īpaši gaidīti tehnikuma mašīnzinību mācību programmu nodaļā. Taču arī citās nodaļās tikai priecātos par zinošiem un sadarbībai atvērtiem jauniem kolēģiem.

Baiba Vahere