2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Lauku saimniecības – STEAM mācību priekšmetu mācību platforma

No 30. septembra līdz 7.oktobrim Erasmus+ projekta “No skolas uz lauku saimniecību” ietvaros trīs Grundzāles pamatskolas skolotājas devās īsa laika mācību vizītē uz Grieķijas pilsētu Salonikiem, lai apgūtu dažādu STEAM priekšmetu moduļu un tematu mācīšanu sākumskolā, izmantojot lauku saimniecības kā mācību platformu.

Kopā ar skolotājiem, izglītības jomas speciālistiem un pašvaldības darbiniekiem no Grieķijas, Turcijas, Somijas un Polijas skolotājas papildināja savas zināšanas un prasmes par to, kā mācību procesā iesaistīt lauku saimniecības, piem., kā matemātikā aprēķināt lauku saimniecības izdevumus un ieņēmumus; kā sociālajās zinībās radīt idejas lauksaimniecības produktu pārdošanā. Ne mazāk interesanta likās ideja, kā inženierzinībās uzbūvēt mazu siltumnīcu, ko jaunāko klašu skolēni savukārt var izmantot dabaszinībās, novērojot dažādu apstākļu ietekmi uz augu augšanu. Diskusijas ģeogrāfijā un bioloģijā raisītu dažādu lauku saimniecību ekoloģisko problēmu risināšana (piem., atkritumu noglabāšana; ūdens trūkums un savākšana). Savukārt robotikas un kodēšanas zināšanas varētu izmantot lauku saimniecībās, piem., augļu šķirošanā vai produktu novākšanā. Vizuālajā mākslā radošumu attīstītu lauksaimniecības produktu etiķešu dizaina izstrādāšana un valodā – prātā paliekošu un nopirkt rosinošu reklāmas tekstu.

Protams, skolotājas iepazina arī dažas Grieķijas ievērojamākās vietas Saloniku pilsētā un apkārtnē: neskaitāmas grieķu impērijas drupas un pareizticīgās baznīcas, kas atrodamas gandrīz uz katra stūra pilsētā, Egejas jūras skaistums, Olimpa kalna tuvums un Meteoras kalnu veidojumu majestātiskums, augstākais ūdenskritums Grieķijā Edesas pilsētā. Izbaudīts arī siltums, kas oktobra sākumā vēl ir +25 – 30 grādi, nobaudīti arī grieķu salāti dažādās variācijās un sajusta grieķu viesmīlība un skaļums. Skolotājas pārsteidza tas, ka šajā Grieķijas reģionā audzē arī rīsus; ar savām acīm ieraudzīti dažādi siltzemju augi – ēdamie kastaņu koki, Āzijas bumbieri, granātāboli, alpu vijolīšu pļavas kalnos.

Projekta vizītes dalībnieki sagatavoja 24 mācību stundu plānus sākumskolas vecuma skolēniem. Ar tiem katras valsts skolotāji iepazīstinās savas valsts STEAM priekšmetu skolotājus, lai popularizētu mācības ārpus klases telpas un lauku saimniecību izmantošanu mācību procesā, un izpratni par to, kur skolā apgūtās zināšanas un prasmes noder reālajā dzīvē. Skolotājām ir idejas, kā dažādot STEAM priekšmetu mācīšanu savā skolā.

Projekta koordinatore Dace Kalniņa