2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Latvijas un novadu mācības atklātā olimpiāde

Valsts izglītības satura centrs līdz 2023. gada 1. novembrim aicināja skolēnus un jauniešus pieteikties dalībai trešajā Latvijas un novadu mācības atklātajā olimpiādē. Olimpiādi organizē Valsts Izglītības satura centrs ar mērķi stiprināt latviešu valodas un kultūras pratību Latvijas skolu un diasporas jauniešu vidū. Olimpiādē aicināti piedalīties Latvijas starptautisko un publisko skolu skolēni, latviešu diasporas jaunieši un ārzemju studenti, kuri mācās latviešu valodu un Latvijas kultūras kursus.

Olimpiādes saturu veido mācību priekšmetiem “Latvijas mācība” un speciālajam kursam “Novadu  mācība” noteiktie sasniedzamie rezultāti. Olimpiādes mērķis – pilnveidot skolēnu un studentu izpratni par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu un ģeogrāfiju, Latvijas Valsts simboliem, Latvijas kultūrvēsturisko un dabas mantojumu kontekstā ar citām Baltijas jūras reģiona valstīm. Olimpiādes saturu palīdz veidot sadarbības partneri – Latvijas Nacionālais vēstures muzejs, Latviešu valodas aģentūra, UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Kara muzejs un Jūrmalas muzejs.

Olimpiādes patronese, Izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša uzsver: “Esmu pagodināta jau otro gadu būt patronese Latvijas un novadu mācības atklātajai olimpiādei. Laikā, kad pasaule ir tik atvērta kā vēl nekad, ir svarīgi mācīties un runāt par tēmām, kas padara mūs – latviešus – unikālus. Olimpiāde aicina bērnus un jauniešus iedziļināties tēmās par mūsu tautas tradīcijām, par piederību Latvijai, tās vēsturi, politiku, vērtībām. Aicinu skolēnus piedalīties šajā olimpiādē, kas pulcē bērnus no visas pasaules, lai pievērstos Latvijai visā tās krāšņumā.”

Savukārt, domājot par olimpiādes nozīmi – atklātās olimpiādes vadītājs un idejas autors Edgars Bērziņš skaidro: “Ņemot vērā, ka latviešu valodas un kultūras pratība kā Latvijas publiskajās un starptautiskajās skolās, tā diasporā ir jāstiprina, esmu gandarīts, ka pirms diviem gadiem uzsāktā iniciatīva Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministra patronāžā – Latvijas mācības konkurss – ir izaudzis līdz nacionālā līmeņa pasākumam – atklātajai olimpiādei, kurā pagājušajā gadā piedalījās vairāk nekā 600 dalībnieki. Olimpiāde ir nozīmīgs ieguldījums latvietības un latviskā saglabāšanā, uzturēšanā un popularizēšanā gan Latvijā, gan ārzemēs.”

1. posmā piedalījās 854 dalībnieki, kuri izpildīja visus olimpiādes uzdevumus. No Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas šajā olimpiādē piedalījās Marta Brante, Tomass Gustavs Celenbergs no 7. klases, no 8. klases – Alīna Estere Orlova, Kate Kaktiņa.

Lepojamies par Martas Brantes sasniegumiem – 2. vieta 1. posmā, Marta ir izvirzīta uz 2. posmu, kas norisināsies Rīgā 1. februārī.

Paldies visiem skolēniem par ieguldīto darbu!

Skolotāja Sarmīte Apine