2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Lai parādītu profesionālo izglītību kā vērtību

Kalnamuižā ir kāds īpašs celiņš, uz kuru paskatoties, vienmēr atcerēsimies 2018.gada 10. un 11. oktobri… Šajās dienās Smiltenes tehnikumā pulcējās Latvijā labākie nākamie ceļu būvtehniķi, lai mērotos zināšanās un prasmēs Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā nacionālajā profesionālās meistarības konkursā “Ceļu būve”.

Konkursā piedalījās Daugavpils Būvniecības tehnikuma, Saldus tehnikuma un Smiltenes tehnikuma būvniecības kursu audzēkņi.

Minētās skolas ir vienīgās profesionāli izglītojošās mācību iestādes, kurās Latvijā šobrīd var apgūt ceļu būvtehniķa profesiju.

Šis bija pirmais VIAA organizētais konkurss nominācijā “Ceļu būve”. Taču nākamie ceļu būvtehniķi līdzīgos profesionālās meistarības konkursos ir piedalījušies arī agrāk, tiekoties Saldus tehnikumā un Daugavpils Būvniecības tehnikumā.

Smiltenes tehnikuma komandu šoreiz pārstāvēja 4.būvniecības kursa jaunieši Toms Skranda un Kristiāns Ošiņš, un 3. būvniecības kursa audzēknis Ralfs Ādamsons.

Viens no konkursa uzdevumiem – nobruģēt celiņu starp skolas mājamatniecības centru un vēsturiskas nozīmes ēku, ko tautā sauc par suņu māju – Kalnamuižas saimnieki bijuši kaislīgi mednieki un viņu suņi, taču nevarēja dzīvot parastās būdās!

Abas dienas īpaši turējām īkšķus par saviem jauniešiem, kuri konkursam ļoti nopietni gatavojās, bija izkopuši izcilu prasmi strādāt komandā un izskatījās stalti kā ozoli!

Paldies uzņēmējiem, kuri atbalstīja konkursa norisi: SIA “AB risinājumi”, SIA “8CBR”, SIA “Raunas bruģakmens”, VAS “Latvijas Autoceļu uzturētājs” Alūksnes ceļu rajonam.

Konkursā pirmo vietu izcīnīja Smiltenes tehnikuma jaunieši, otrā vieta – Daugavpils Būvniecības tehnikumam un trešā – Saldus tehnikuma nākamajiem būvtehniķiem.

 Vienīgais konkurss ceļu būvtehniķiem

“Esiet sveicināti visu “ceļinieku” pilsētā Smiltenē,” konkursa organizētājus, dalībniekus un viņu atbalstītājus uzrunāja Valsts Izglītības attīstības aģentūras (VIAA) profesionālās meistarības konkursu nodaļas vadītāja Maira Apsīte. “VIAA jau trešo gadu rīko nacionālo profesionālās meistarības konkursu “SkillsLatvia”, kurā jaunieši savstarpēji sacenšas 20 nominācijās. “Ceļu būve” šajā konkursā nav iekļauta, jo minētajai nominācijai pagaidām nav tālāka ceļa uz starptautiskajiem konkursiem. Taču Latvijā nav arī izglītības programmas “Skatlogu noformēšana”. Jaunieši, kuri konkursā “SkillsLatvia” startēja nominācijā “Skatlogu dizains un noformēšana”, nāca no skolām ar pavisam citām izglītības programmām, kuru ietvaros viņi bija šo prasmi apguvuši. Iespējams, arī nākamajiem ceļu būvtehniķiem, kuri startēja konkursā “Ceļu būve”, kādreiz būs iespēja piedalīties kādā starptautiskā konkursā.

Profesionālās meistarības sacensības vienmēr rosina audzēkņus apgūt vairāk, nekā prasa viņu izvēlētā izglītības kvalifikācija. Nākamo ceļu būvtehniķu izglītības programmā nav bruģa klāšana. Taču, uz ceļa vadot savu mazo brigādi, viņiem šīs prasmes un pieredze noteikti noderēs.

Domājot par izglītības satura veidošanu, aizvien lielāka nozīme tiek pievērsta dažādu prasmju apguvei. Ņemot vērā straujo tehnoloģiju attīstību, situācija darba tirgū strauji mainās. Vairs nav tie laiki, kad varēja apgūt profesiju un pēc tam tajā strādāt līdz aiziešanai pensijā.”

 Piedalās labākie no labākajiem

“Šādu konkursu galvenais mērķis ir parādīt sabiedrībai profesionālo izglītību kā vērtību,” uzsver Maira Apsīte.

“Vēlamies parādīt pašus labākos, izcilākos profesionāli izglītojošo skolu audzēkņus un dot iespēju pilnveidoties labākajiem no labākajiem. Dalība šādos konkursos daudziem jauniešiem ļoti palīdz viņu turpmākajā karjeras ceļā.

Arī savās skolās viņi kļūst par tādiem kā “vēstniekiem” – skolasbiedri, apzinoties, ko konkrētajā jomā var sasniegt, redz – profesionālā izglītība ir vērtība, mēs neesam tikai tāds sīks graudiņš… Pasaule ir liela un plaša, un mums tajā ir sava, nozīmīga vieta. To apliecina arī fakts, ka Latvijas jaunieši no konkursa “EiroSkils 2018” atgriezāmies ar septīto vietu, atstājot aiz sevis vairāku, daudz lielāku valstu pārstāvjus.

Kāds pēc konkursa varbūt saprot: skolā esmu labākais, bet, lai sasniegtu vairāk, vēl jāpamācās. Kāds cits saskata jomu, kurā ir iespēja augt, pilnveidoties un sasniegt vēl vairāk! Taču galvenais – šī pieredze ceļ jauniešu pašapziņu un rosina savā izaugsmē neapstāties.”

Sadarbība ar darba devējiem

“Šādi konkursi nav iedomājami bez sadarbības ar darba devējiem un tā nodrošina mērķtiecīgu atgriezenisko saiti,” atzīst Maira Apsīte. “Uzņēmēji un izcilākie jaunie profesionāļi viens otru pamana un tas ir pirmais solis pretī veiksmīgai sadarbībai.

Skolotāji, kuri jauniešus gatavo konkursam, dialogā ar darba devējiem, uzzina, kādas izmaiņas izglītības saturā nepieciešamas. Līdz ar to ieguvēji ir gan jaunieši, gan izglītības iestādes, gan pedagogi.”

Profesionālās izglītības prestižs aug

Maira Apsīte atzīst, ka profesionālās izglītības prestižs pēdējos gados ir audzis. “Tas nav tikai tāpēc, ka šīs skolas aprīkotas ar jaunākajām tehnoloģijām. Ļoti nozīmīga ir arī skolu sadarbība ar darba devējiem. Līdz ar to pedagogi labāk apzinās, kas no audzēkņiem tiek gaidīts darba tirgū. Jaunieši pēc skolas beigšanas vairs nejūtas tik apmulsuši. Daudzi jau prakses laikā satikuši savus nākamos darba devējus.

Ar profesionāli izglītojošo skolu audzēkņiem tiekos bieži un redzu – viņu pašapziņa ir cēlusies. Tā tam arī jābūt! Mans vēlējums vienmēr bijis: “Pamaniet, ka profesionālā izglītība ir milzīga vērtība! Nāciet un mācieties! Skatieties, kādi te ir jaunieši – gudri, gaiši un talantīgi.”

Komanda, kurā viens otru saprot bez vārdiem…

Konkursā “Ceļu būve” viss notika kā dzīvē. Katra skola tajā startēja ar savu komandu jeb mazo brigādi. Katrai komandai – savs “kapteinis”, kurš organizēja darbu un rūpējās, lai tas tiktu paveikts tehniski pareizi un noteiktajā laikā.

Smiltenes tehnikuma nākamo ceļu būvtehniķu komandu vadīja 4.būvniecības kursa audzēknis Toms Skranda. “Galvenais priekšnoteikums, lai darbs gan konkursā, gan dzīvē ietu no rokas, – laba komanda. Un man tāda patiešām bija!” atzīst Toms Skranda, kurš tāpat kā Kristiāns Ošiņš uz konkursu ieradies no profesionālās kvalifikācijas prakses. Kad abi jaunieši pirms četriem gadiem sāka mācības Smiltenes tehnikumā, viņu izvēlētā profesija bija skolas jaunākais izglītības piedāvājums. Toma un Kristiāna kurss būs pirmais būvniecības kurss, kas šajā mācību gadā absolvēs Smiltenes tehnikumu.

Toms ir kurzemnieks. Pēc piektās klases kopā ar ģimeni pārcēlies no Auces uz dzīvi Dobelē. “Nomācījos līdz 11.klasei Dobeles vidusskolā, līdz vienā brīdī sapratu – ar vidusskolas izglītību vien darbu neatradīšu. Vajag profesiju! Skolu apzināti izvēlējos tālāk no mājām un vecākiem, lai iemācītos būt patstāvīgāks un ātrāk uzsāktu pieauguša cilvēka dzīvi. Atnākot uz šejieni, uzreiz sapratu – mana izvēle ir pareiza. Jau no pirmā brīža ļoti patika mācību stundas, ko vadīja skolotāji Aivars Vīķelis un Aivars Birkenšteins. Aivars Vīķelis iedeva vajadzīgās pamatzināšanas, bet kopā ar skolotāju Birkenšteinu tās nostiprinājām praktiskajās nodarbībās.

Tāpat Toms Skranda augstu novērtē to, ka mācību programma izstrādāta, lielu vērību pievēršot praktiskajai apmācībai. Toms jau pirmajā kursā pārstāvēja Smiltenes tehnikumu profesionālās meistarības konkursā “Jaunais profesionālis 2016”. Skolas komanda toreiz izcīnīja otro vietu kopvērtējumā. Konkurss notika Daugavpils Būvniecības tehnikumā. “Toreiz bijām tā pārsteigti – konkursā piedalījās arī puiši no trešajiem kursiem, bet mēs, pirmkursnieki, tikām viņiem priekšā!”

Kristiāns Ošiņš pēc devītās klases skaidri zinājis, ka viņa nākamā izglītības iestāde būs profesionāli izglītojošā skola, kurā vienlaikus ar vidējo izglītību viņš iegūs arī profesiju. “Vienīgi pirmajā brīdī mazliet aizšāvu garām mērķim, izvēloties izglītības kvalifikāciju. Sāku mācīties par automehāniķi, bet jau pēc dažiem mēnešiem sapratu, ka tas nav mans aicinājums. Gāju pie skolas vadības un lūdzu iespēju pāriet uz ceļu būvtehniķiem, jo nevēlējos zaudēt veselu gadu. Viņi mani uzklausīja, saprata un tālāk viss notika tā, kā tam jābūt,” pirmos mēnešus Smiltenes tehnikumā atceras Kristiāns. “Sākumā jutos mazliet nedroši – klāt nāca daudz jaunas informācijas, kas pirmajā brīdī šķita sarežģīta, bet laika gaitā viss pats no sevis atrisinājās. Toreiz vienu otru tematu pārlasīju divas un pat trīs reizes, toties tagad tas lieliski noderēja, gatavojoties konkursam.”

Arī 3.būvniecības kursa audzēknis Ralfam Ādamsonam, tāpat kā Tomam Skrandam, šī nav pirmā profesionālās meistarības konkursu pieredze. Pagājušajā mācību gadā viņš kopā ar skolasbiedriem startēja konkursā “Jaunais profesionālis 2017”, kur ieguva trešo vietu. Konkurss notika Saldus tehnikumā. Skolā Ralfam visvairāk patīk praktiskie darbi. Jaunieša dzimtā puse ir Valmiera. Izvēli par labu Smiltenes tehnikumam noteica jaunā un daudzsološā profesija, kas tikai nesen bija parādījusies skolas izglītības piedāvājumos. Jaunietis neslēpj: mācību laikā ir bijuši brīži, kad gribējis visam atmest ar roku. “Par laimi, tās bija tikai pārejošas grūtības,” šodien smaida Ralfs un jau ar treškursnieka pieredzi piebilst: “Mūsu izvēlētajā profesijā ļoti svarīgi apgūt arī tādus tematus, kas pirmajā brīdī šķiet neinteresanti un grūti iemānāmi galvā. Ja gribi strādāt par ceļu būvtehniķi, tad bez šīm zināšanām nevarēs…” Ralfs pēc tehnikuma beigšanas plāno mācīties par būvinženieri. Jaunietis īpaši novērtē skolotāja Jāņa Mālkalna ģeodēzijas stundās iemācīto. “Kaut toreiz tas šķita kā ķīniešu valodas ābece un vismazāk gribējās to visu dzīt savā galvā,” ar smaidu atceras puisis.

Veiksmīgi izvēlētā stratēģija

Pirms konkursa visi Smiltenes tehnikuma komandas dalībnieki atzina: ceļu būvtehniķa darbā būtiskākais ir: neuztraukties par sīkumiem, saliedēta komanda un precizitāte. Rezultāti apliecināja, ka viņi izvēlējās pareizo stratēģiju.

Kristiāns, Toms un Ralfs uzskata, ka profesionālajā izaugsmē ļoti svarīgas ir praksē gūtās zināšanas. “Tieši prakses vietās, lai cik vienkārši arī būtu pirmie, jauniešiem uzticētie darbiņi, tā pa īstam iemācījāmies to, kas turpmākajā darbā būs nepieciešams visvairāk,” atzīst Toms. “Ja skolā dažreiz šķiet: ai, kam man tas būs vajadzīgs, tad praksē ļoti labi redzams, cik būtisks ir katrs mazākais “robiņš” izglītībā.”

“Daudzus jautājumus tā pa īstam izpratu tikai, kad sāku strādāt. Atklājās svarīgas lietas, par kurām skolā nešķita svarīgi painteresēties, ko īsti skolotājs ar teikto bija domājis,” Tomu papildina Kristiāns. “Tāpat tikai konkrētā darbā tā pa īstam var redzēt, ko labāk darīt tā, ko pavisam citādāk.”

Ralfa līdzšinējās prakses vietās bijušas ceļu būves uzņēmumi SIA “Sidlu ceļi” Valmierā un SIA “Binders”. Toms un Kristiāns šobrīd atrodas praksē SIA “8CBR”. Toms šajā uzņēmumā strādājis visās profesionālās kvalifikācijas praksēs un arī katru brīvo brīdi vasaras brīvlaikos. “Nākamie kolēģi prakses sākumā teica: “Ja labi strādāsiet, sevi pierādīsiet un veiksmīgi pratīsiet sastrādāties ar kolēģiem, tad pēc tehnikuma beigšanas varēsiet nākt strādāt un apmaksāsim arī mācības neklātienē,” stāsta jaunietis.

Pirmo kursu audzēkņiem viņš no sirds iesaka mācīties un, aizejot praksē strādāt tā, lai prakses vadītāji viņos jau sākumā saskatītu potenciālu nākamo kolēģi. “Varbūt kādam tas izklausās mazliet pārspīlēti, bet, aizejot praksē, ātri vien pārliecinājāmies, ka neviens tehnikuma skolotājs mums neko lieku nav mācījis… Tāpat jaunietis skolasbiedriem iesaka ņemt vērā – ja praksē slinkosiet, pēc tam nāksies ļoti nopietni pacensties, lai kāds noticētu, ka patiešām esat mainījušies… Nebūs tā, kā daudzi domā: pabeigsim skolu, aiziesim ar diplomu un mūs sagaidīs ar atplēstām rokām.”

Kristiāns šobrīd vēl nevar skaidri pateikt, ko darīs pēc tehnikuma beigšanas, bet ļoti iespējams, ka mācīsies tālāk… Atceroties skolas laiku, jaunietis jūtas lepns par to, kā šajos četros gados tehnikums mainījies. “Kad šeit sāku mācīties, skolā notika remontdarbi. Toties tagad – viss glīts un kārtīgs, jaunieši mācās, izmantojot jaunākās tehnoloģijas.”

Ieguvēji – visi, neatkarīgi no izcīnītās vietas

Aldis Krasņickis, SIA “Lauku apgāds un meliorācija” inženieris, kurš bija arī konkursa vērtēšanas komisijā, atzīst: “Dalība šādos konkursos nozīmē ne vien labākas karjeras iespējas. Jaunieši tajos iegūst zināšanas, kuras noderēs gan, strādājot izvēlētajā profesijā, gan pašiem savā dzīvē. Teorija ātri aizmirstas, bet tas, kas darīts praksē, paliek atmiņā uz visiem laikiem. Ne katram audzēknim prakses vietā ir iespēja pielikt savu roku ceļu bruģēšanā. Tāpēc visi konkursa dalībnieki viennozīmīgi ir tikai ieguvēji. Neatkarīgi no tā, kādu vietu katra komanda izcīnīja.” Tāpat domā arī konkursa “Ceļu būve” organizētājs, Smiltenes tehnikuma skolotājs Aivars Birkenšteins.

Konkurss “Ceļu būve” notika projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts.

“Pateicoties konkursam, Kalnamuižā tagad ir par vienu skaistu un sakārtotu vietu vairāk,” priecājas Rudīte Grabovska, skolas direktora vietniece izglītības jomā. “Ne vien Smiltenes tehnikuma audzēkņi, bet arī konkursa dalībnieki no Saldus tehnikuma un Daugavpils Būvniecības tehnikuma vienmēr varēs atbraukt uz Smilteni un apskatīties, kāds izskatās viņu būvētais celiņš.”

FOTO

Teksts: Baiba Vahere

Foto: Sandra Pētersone, Baiba Vahere