2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

“Lai mani saprastu, ir jāsarunājas,”

tā pēc septembra pirmajās dienās notikušajām projekta “Ikviens ir vērtība” aktivitātēm atzina daudzi 5.-9.klašu skolēni. Šajā mācību gadā Grundzāles pamatskolā tiek realizēts biedrības “Grundzāles skolai” jauniešu iniciatīvas projekts “Ikviens ir vērtība”, kura mērķis ir attīstīt jauniešu, īpaši to, kuriem ir risks pārtraukt mācības dažādu iemeslu dēļ, motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ne tikai skolas ikdienas dzīvē, bet arī ārpusskolas kontaktu veidošanā un savu interešu noskaidrošanā, turpinot gan iepriekšējā mācību gadā īstenotos JIP “Es esmu savējais” pasākumus – katras klases saliedēšanu; gan arī piedāvājot individuālas koučinga nodarbības 7.-9.klases PMP riska skolēniem. Projekta finansējuma avots ir ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

Septembra sākumā tika realizētas katras klases saliedēšanas aktivitātes, kuru galvenais mērķis bija attīstīt skolēnu sociālās prasmes, kuras kā nozīmīgu faktoru veiksmīgā karjeras dzīvē uzsver daudzi darba devēji.

Lai konstatētu skolēnu sociālo prasmju līmeni, tika veikta skolēnu anketēšana. Grūtības sagādā kompromisa atrašana. Izrādās, ka gandrīz pusei grūtības sagādā palīdzības lūgšana klases biedriem, un jo vecāki skolēni, jo tas ir grūtāk. Turklāt šī pati likumsakarība ir arī jautājumā par sava viedokļa skaidru paušanu citu klases biedru priekšā – jo vecāki, jo grūtāk runāt citu priekšā.

Kā secina paši skolēni – ja mēs vairāk viens ar otru runātu, tad mums izdotos ātrāk izpildīt uzdevumu. Ja mēs sadarbotos un daži nenodarbotos ar blakus lietām uzdevuma izpildes laikā, tad būtu vieglāk.

Biedrības “Grundzāles skolai” locekle Dace Kalniņa